top of page
  • Skribentens bildCecilia Langéen

5 tips - hur motiverar du dina anställda till att tidrapportera.

Uppdaterat: 13 juni 2023

Har du svårt att få dina anställda till att tidrapportera i tid, du är inte ensam. Här har vi listat 5 tips på hur du får anställda till att tidrapportera.


motivera anställda att tidrapportera

Varför tidrapportera?


Din verksamhet har mycket att vinna på att ha en välfungerande process för tidrapportering. En välfungerande tidrapportering kan effektivisera lönehanteringen, ge dig inblick i projektkostnader och ge dig analysunderlag för effektivitet och produktivitet. Läs mer i vår blogg - Därför ska du tidrapportera.


Men att skapa en välfungerande tidrapportering är lättare sagt än gjort. Du har kanske erfarenhet av att dina anställda glömmer att tidrapportera? Eller helt enkelt inte bryr sig? Den är ingen unik erfarenhet och tidrapportering ses ofta som en besvärligt process. Det kan bero på bristen av ett välfungerande tidrapporteringssystem eller en bristande motivering att tidrapportera.


Vi har listat fem tips du kan använda för att motivera dina anställda att tidrapportera.


5 tips - motivera anställda att tidrapportera


1. Förklara varför Ha en tydlig kommunikation internt varför det är viktigt att tidrapportera. Förstår dina anställda syftet ökar det chansen att dom tidrapporterar. Det är viktigt att du som arbetsgivare är lyhörd och lyssnar på dina anställdas funderingar och frågor kring tidrapporteringen. 2. Definiera processen Som tidigare nämnt så kan tidrapportering uppfattas som besvärligt och alla företag har sina egna processer och strukturer kring hur det sköts. Ha en öppen dialog med dina anställda om vilken process som passar er bäst. Exempel på frågor som ni bör komma överens om, “när ska vi rapportera?” och “hur ska vi rapportera?”. Om dina anställda är delaktiga i att definiera processen så ökar även sannolikheten att dom tidrapporterar och i tid.

3. Visa hur tidrapporterna används Konkretisera nyttan och användningen av tidrapporterna. Visa dina anställda hur tidrapporterna kan användas, till exempel: budgetering, fakturaunderlag och analysunderlag för lönsamhet av projekt. 4. Involvera dina anställda Kommunicera positiva effekter av tidrapporteringen och involvera dina anställda i resultaten. Exempelvis, presentera lönsamheten för specifika projekt som har rapporterats in. Undvik att presentera negativa resultat som kan påverka dina anställdas motivation. 5. Använd rätt verktyg Ge dina anställda rätt förutsättningar att tidrapportera. Idag finns det enkla och moderna lösningar för tidrapportering. Läs om viktiga tidrapporteringsfuktioner som kommer ge ditt företag maxvärde. Läs mer om hur PayZlip ökar motivationen hos anställda att tidrapportera samtidigt som du får insyn i projekt och lönekostnader i realtid.


Comments


bottom of page