top of page
  • Skribentens bildCecilia Langéen

Därför ska du tidrapportera!

Uppdaterat: 17 aug. 2022

Företag har mycket att vinna på att ha en välfungerande process för tidrapportering. Vi ger dig 10 anledningar varför dina medarbetare ska tidrapportera!

Därför ska du tidrapportera

Inställningen gentemot tidrapportering är en vattendelare hos många företag och ofta först debatten om tidrapporteringens vara och icke-vara. Vissa företag ser tidrapportering som en besvärligt process, medan andra företag anammar tidrapportering och gillar att få kontroll över lönekostnader, avvikelser och frånvaro.


Hur viktigt det är att tidrapportera kan dock varierar mellan företag, bransch och vad för typ av verksamhet ni bedriver. Oavsett inställning gentemot tidrapportering finns det mycket att vinna på att ha en välfungerande tidrapportering.


Varför tidrapportera?


1. Löneunderlag Det uppenbara skälet till att tidrapportera är för att säkerställa att anställda får rätt lön och att rätt avdrag görs (t.ex frånvaro, sjukdagar, övertidsersättning). Korrekt tidrapportering underlättar lönehanteringen. 2. Få kontroll Som arbetsgivare kan du få värdefulla insikter om personalens arbetade timmar och frånvaro. Exempelvis, när jobbar din personal, hur mycket jobbar din personal, överblick övertidstimmar och flextimmar.

3. Projektkostnader Verksamheter som jobbar med projekt kan genom tidrapportering se hur mycket tid som har lagts på varje projekt vilket gör det lättare att beräkna och följa kostnadsutvecklingen för projekten. 4. Budgetering för projekt Genom att ha en inblick i projektkostnader blir det även lättare att budgetera för framtida projekt. 5. Produktivitet/Lönsamhet Genom att analysera nedlagd tid för projekt kan man utvärdera sin produktivitet och hur stor andel av tiden som rapporteras som är icke-produktiv. För tjänsteföretag där personalen utgör en stor del av företagets kostnader kan en löpande analys vara väldigt värdefull för att definiera lönsamheten för projekt. 6. Effektivisering Om din personal rapporterar arbete med samma repetitiva uppgifter så finns möjligheten att analysera hur dessa uppgifter kan effektiviseras. 7. Fakturering Tidrapportering är nödvändigt för små, som stora företag, som fakturerar kunder baserat på arbetad tid för projekt.

8. Beläggningsgrad Tidrapportering är viktigt för att kunna mäta beläggningsgraden. Beläggningsgraden definierar hur stor andel som medarbetarna lägger på kundrelaterade aktiviteter jämfört med intern tid, detta är framförallt viktigt inom konsultbranschen. Tidrapportering ger en vägledning för att se att beläggningen på medarbetarna är jämnt fördelad. 9. Kostnadsfördelning För större företag med olika avdelningar som delar på resurser kan det vara viktigt att få en överblick över hur mycket tid varje avdelning lagt på att utnyttja de gemensamma resurserna och hur kostnaderna bör fördelas mellan avdelningarna. Tidrapportering kan hjälpa företag med att kartlägga kostnadsfördelningen av resurser. 10. Identifiera hög arbetsbelastning Genom tidrapportering får du en överblick över hur mycket dina anställda jobbar och därmed en indikation på arbetsbelastningen. Därmed kan du förebygga arbetsutmattning genom att utvärdera och omfördela arbetsbelastningen/uppgifterna.


Komentarze


bottom of page