top of page
  • Skribentens bildPayZlip

Företagare, dags att se över 3:12 för 2022

Uppdaterat: 9 feb. 2023

3:12 är en regel som du som företagare till ett aktiebolag bör se över nu innan årsskiftet för att se om du kvalificerar dig till den förmånliga löneunderlagsregeln. Känner du till den?

3:12 - Förmånliga löneunderlagsregeln för delägare i aktiebolag Tar du ut rätt lön för att kvalificera dig till att få använda den förmånliga löneunderlagsregeln?

Under år 2022 måste du som företagsägare eller en närstående ta ut en lön på 681 600 kr eller mer innan årsskiftet för att kraven ska vara uppfyllda för den förmånliga löneunderlagsregeln. Har du inte möjlighet att ta ut en hög lön kan du ta ut 426 000 kr plus 5% av bolagets totala lönekostnader för att kvalificera dig. Tänk på att justera din lön under de kommande månader för att se till att du når upp till rätt nivå. Lönerna måste vara utbetalda säkerställ bara att bolagets likviditet klarar av detta. Vid en utdelning beskattas du endast med 20% till skillnad från när du tar ut lön. Få inte panik om du inte uppfyller lönekravet, du har fortfarande rätt till att ta ut utdelning enligt schablonregeln som för år 2022 är 187 550 kr och även detta utrymme kan flyttas från till nästa år om utdelning inte tas i år. Inga vinster - nyttja gränsbeloppet för att beskattas lägre vid en vinst om du eventuellt säljer ditt bolag i framtiden.

Även om du inte har vinster i ditt bolag för att kunna ta ut en utdelning i närtid så sparas ditt utdelningsutrymme och förs över till kommande år. Om du en dag vill sälja ditt bolag då kommer du även att kunna nyttja gränsbeloppet för att beskattas lägre vid en vinst.Comments


bottom of page