top of page
  • Skribentens bildBasil Michelon

Generation Z och deras förväntningar på arbetsgivare

Kommer du ihåg vad som hände 1996? Inte jag heller, men tydligen var det detta året som prins Charles och Diana skiljde sig, Galna kosjukan uppdagades i England och Nintendo 64 lanserades. Det är åtminstone vad Google berättar för mig, jag själv var en skrikande bebis vid den här tiden.

Det som jag däremot minns när jag växte upp är den snabba teknikförändringen. Från att äga den världsledande och coolaste Nokia-telefonen (som jag har behållit av nostalgiska skäl) till att köpa min första iPhone.

Per definition tillhör jag generation Y. Hade jag föds ett år senare hade jag tillhört Generation Z, en generation som består av 1,5 miljoner ungdomar i Sverige som ofta beskrivs som ambitiösa, sociala, orädda och intellektuellt nyfikna. Eftersom jag inte tillhör Generation Z kan jag skriva detta utan att vara partisk.

Generation Z beskrivs även som en väldigt komplex generation då dom har helt nya förväntningar och krav på arbetsgivare och arbetsplatsen. Förväntningar och krav som företag måste bemöta om dom vill kunna rekrytera och behålla ung kompetens.


Så hur ska arbetsgivare attrahera och hantera kommande generationer och då framförallt generation Z med 1,5 miljoner individer som kommer in på arbetsmarknaden?


Vilka krav och förväntningar har Generation Z?

Flexibilitet

Flexibilitet är ett av ledorden för Generation Z och de förväntar sig att kunna jobba hemifrån samt att ha flexibla arbetstider. Om du som arbetsgivare jobbar med stämpelklockor och kräver personalens närvaro på kontoret mellan 8 - 17 kommer du troligtvis få det svårare att hitta unga talanger. Förväntningarna på flexibiliteten gäller inte bara i tid och rum, utan även flexibilitet i arbetsuppgifterna och möjligheten till personlig utveckling.

Moderna verktyg

Generation Z har vuxit upp med sociala medier och den digitala världen är självklarhet för dem på ett helt annat sätt än tidigare generationer. Därför kommer de ställa högre krav på att även arbetsplatser är digitala och moderna samt att arbetsgivare förser dem med rätt verktyg. Företag som ur digital synpunkt ligger efter i utvecklingen och som saknar många av de verktyg som förväntas finnas det en risk att förtroende brister då dom yngre har svårt att se en framtid – varken för företaget eller som anställd. Trygghet

Många har även fördomar att unga är mer flyktiga och hoppar mellan jobb. Men undersökningar indikerar snarare på att unga i dag kan tänka sig arbeta på en och samma arbetsplats hela livet. Gissningsvis har det med trygghetsbehovet att göra som troligtvis har ökat eftersom vi lever i en mer orolig tid med krig, energi-kriser, inflation och en pandemi i bagaget.

Samhällsansvar Generation Z är även mån om att en framtida arbetsgivare bidrar positivt till samhällsutvecklingen. En undersökning från Randstad Employer Brand Research visade att 22 % vill jobba för företag som prioriterar samhällsansvar och socialt ansvarstagande. Viktigast är miljö- och klimatfrågor och tre av tio skulle välja bort en arbetsgivare som inte är bra för klimatet.

Värderingar

Generation Z är värderingsdrivna och kommer dras till företagen delar deras värderingar, tar ställning och driver förändring. Många Gen Z identifierar sig som antirasist, feminister och tycker inkludering är viktigt. Att arbetsgivare accepterar att alla är unika och får lov att vara precis som det är. Äkthet och autenticitet är något annat som värderas högt och det som på ytan är perfekt ser dom igenom.


---


Det är tydligt att företag måste fortsätta att anpassa sig för att kunna rekrytera och behålla de yngre talangerna. Både genom att vara transparenta med sina värderingar och samhällsarbete. Det är även uppenbart att företag måste erbjuda sina anställda moderna verktyg som möjliggör flexibla sätt att arbeta på. Precis som att jag nu sitter och skriver ett blogginlägg på svenska, trots att jag har tyska som modersmål. Jag förväntar mig och hittar lösningar i ett översättningsverktyg som gör detta möjligt.

Verktygen i sig utgör bara en liten del av de förbättringar som behövs inom ett företag men det är genom dessa verktyg som du kan skapa förutsättningar för anställda att kunna jobba flexibelt och transparent, precis det som förväntas av generation Z. Basil Michelon CEO PayZlip
Comments


bottom of page