top of page
  • Skribentens bildAcke Salem

Hur kan data förutse hälsa och lönsamhet?

I denna blogg delar vår medgrundare Acke Salem med sig om sina tankar och funderingar om hur data och teknik kan förutse hälsa och lönsamhet. Och inte minst, hur vi på PayZlip använder oss av data för att ge anställda mer kontroll och hjälpa företag att ta smartare beslut.


Många företagare och privatpersoner arbetar kontinuerligt med siffror och budgetar

för att få bra överblick över sina affärer och vardag. Dessa kalkyler, Excel-filer och

system brukar i huvudsak beräkna, kostnader, intäkter, marginaler, transporter mm.

Siffror som för många är nyckeln till framgång för en lönsam ekonomi.


I Sverige har vi de senaste åren blivit mer och mer tjänste drivna. Från att ha varit ett

land som exporterar bilar, metaller, möbler mm. har vår tjänsteexport stadigt ökat de

senaste decennierna. Detta gör att de flesta Svenska bolagen uteslutande har löner

och kompensationer som största kostnad.


Genom åren har vi som grundat PayZlip jobbat med 100 tals projekt som använder

sig av data och genom teknik skapat underlag för att ta smarta beslut och få en tydlig

överblick.


En av anledningarna till att vi byggde PayZlip var att både den som får sin lön och

den som betalar ut lönen ska få ta del av data på ett transparent och smart sätt.


Data från lön och tidrapportering kan ge tydligt beslutsunderlag för lönsamhet och avvikelser på olika avdelningar. Det synliggör även om anställda jobbar för mycket och utbrändhet kan bli en riskfaktor.


Samma data är av lika stor vikt för löntagaren att ta del av. Lön är en av

viktig och känslomässig faktorer i ett arbete.


Vi vill synliggöra data på kontinuerlig basis och transparent sätt så att anställda får bättre inblick i sin lön, förmåner och tid för att kunna planera privatekonomi.Utöver data så har vi i Sverige genom åren varit låsta till olika modeller när det gäller

löneutbetalningar. Exempelvis kan en som jobbar på lager eller restaurang få betalt

för arbete utfört i början av en månad först få ut sin lön nästkommande månad, vilket

gör att din lön ligger innestående i 55 dagar.


Detta är en av anpassningarna som Payzlip har lagt stor vikt på och försöker ge

arbetstagaren stor kontrollen över. Ni kan läsa mer om On Demand Pay här
Låt din data jobba för dig!


Σχόλια


bottom of page