top of page
  • Skribentens bildCecilia Langéen

Kan On Demand Pay hjälpa företag att rekrytera?

Uppdaterat: 31 aug. 2022


I svallvågorna av Covid-19 har arbetsmarknaden mött en ny verklighet.

Rekryteringsbehoven har ökat kraftigt samtidigt som det det blir allt svårare att rekrytera rätt medarbetare.Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv 2022 så misslyckades tre av tio rekryteringsförsök förra året - trots att arbetslösheten är fortsatt hög i Sverige.

Rekryteringssvårigheterna får allvarliga konsekvenser och det påverkar hela företaget. En av dom vanligaste konsekvenserna är att företag får säga nej till uppdrag. Enligt undersökningen av Svenskt Näringsliv har 44% av de tillfrågade företaget tvingats säga nej till nya uppdrag. Att behöva säga nej till uppdrag begränsar verksamheters utveckling och möjlighet till tillväxt.


Åtgärderna för att möta rekryteringsproblemen varierar. Större företag förlänger rekryteringsperioden medan andra höjer rekryteringsbudgeten. Mindre företag med lägre budget får helt enkelt jobba mer för att klara av arbetsbelastningen.


Varför misslyckas företag med att rekrytera?


Erbjuder ni för låg lön? Är kravbilden för hög? Når ni inte ut på den massiva arbetsmarknaden? Frågan “varför” är svår att klargöra - och det kan varierar från fall till fall. Rekryterare borde istället ställa sig frågan - "Hur kan vi attrahera fler arbetssökande?" Ett sätt att nå ut på arbetsmarknaden och attrahera fler arbetssökande stavas On Demand Pay.


Vad är On Demand Pay?


On Demand Pay, även kallat Earned Wages Access (EWA), Flexibel lön och Instant Salary är en förmån som ger medarbetare flexibel tillgång till intjänad lön före ordinarie lönedag. Förmånen är näst intill oprövad på den svenska marknaden, men har under de senaste åren blivit allt mer populär runt om i världen. On Demand Pay har visat sig vara en väldigt uppskattat förmån. Vilket har gjort förmånen till en Game Changer på arbetsmarknaden och en nyckel för rekryterare.


On Demand Pay - En nyckel för rekrytering


Rapporter visar att företag som erbjuder On Demand Pay har haft det lättare att attrahera fler arbetssökande vid rekrytering. KPMG gjorde en undersökning på den amerikanska marknaden för att undersöka hur On Demand Pay påverkar företags förmåga att attrahera och behålla anställda:

  • 79% av dom tillfrågade anställda var villiga att byta till en arbetsgivare som erbjuder On Demand Pay.

  • 30% av dom tillfrågade anställda anser att On Demand Pay är en viktig förmån när man söker jobb.

  • De tillfrågade företagen som erbjuder On Demand Pay rapporterar en minskad personalomsättning på 20%.


Varför är On Demand Pay en såpass uppskattad förmån?


En förmån som verkligen skapar värde


Erbjuder du som arbetsgivare On Demand Pay sticker du inte bara ut på arbetsmarknaden utan ger även dina anställda en förmån som verkligen gör skillnad.


Enligt en undersökning som gjordes av SCB (Svenska Statistiska Centralbyrån) 2019 visar att ungefär var femte person i Sverige inte klarar av en oväntad utgift på 12 000 kronor. Alternativen för att betala oväntade utgifter är antingen att ta ett riskfyllt lån med skyhög ränta, eller be om hjälp från familj, släkt eller vänner.


Det har även visat sig att den finansiella stressen och oron i Sverige har ökat i pandemins svalvågor. Bland individer i åldern 18-34 är mer än 40% oroliga för sin ekonomi - enligt en undersökning från Swedbank och Sparbankerna. Att privatekonomi och hälsa är tätt sammanlänkade lär inte överraska någon, den som känner sig stressad över privatekonomin upplever generellt ett sämre välmående.


Företag som erbjuder On Demand Pay har en möjlighet att hjälpa sina anställda och minska deras finansiella stress genom att erbjuda en trygghet vid oväntade utgifter.

Rapporter visar även att anställda som har tillgång till On Demand Pay minskar sina skulder, vilket i förlängningen gör det lättare att spara pengar och planera sin ekonomi då mindre pengar går till att betala av lån.


En förmån för att attrahera yngre arbetssökande


Dagens arbetsstyrka består 75 % av Millennials och Generation Z-anställda. Dessa har med tiden kommit att förvänta sig "omedelbara upplevelser" i allt de gör, från att beställa en Uber, välja en spellista på Spotify eller beställa hem en produkt på Amazon. Det är bara en tidsfråga innan de kommer att kräva samma upplevelse i sättet de får betalt för. Att erbjuda On Demand Pay kommer inte bara att bli en trevlig förmån att ha – det kommer bli en absolut nödvändighet.

Comments


bottom of page