top of page
  • Skribentens bildIsabell Linblom

Små marginaler inför kommande lönesamtalen?

Känner du dig pressad inför lönesamtalen i år, har ditt företag lite eller inget utrymme för några löneökningar samtidigt som du vill visa uppskattning? Du är inte ensam! Här kommer tre saker utöver lönen som du kan förhandla om.Idag har både företag och privatpersoner en ansträngd ekonomi. Som anställd räcker inte lönen lika långt längre och många ser fram emot en lönehöjning, nu mer är någonsin. Samtidigt har företagen pressade marginaler och år 2022 gick hela 6248 företag i konkurs. Med tanke på allt som pågår i samhället, påverkas både du som anställd och du som arbetsgivare. Så vad kan man göra när det inte finns utrymme för företaget att öka lönerna men samtidigt vill ge något till sina anställda?

  1. Förhandla om fler semesterdagar. Arbetar din anställd mycket övertid och reser mycket i samband med arbetet? Då kanske det är lämpligt att ge fler semesterdagar vilket kan uppskattas väldigt mycket av en anställd samtidigt som du ser till att den anställda också får den vila som behövs för en bra balans.

  2. Friskvårdsbidrag är ett bra alternativ för dig som vill visa tacksamhet för dina medarbetare och samtidigt investera i deras hälsa. Idag ligger friskvårdsbidraget på upp till 5000 kronor per år men alla företag utnyttjar inte detta. Friskvårdsbidraget är ej skattepliktigt och avdragsgillt för dig som företag vilket är fördelaktigt vid ansträngd ekonomi. Hur mycket ger du i friskvårdsbidrag idag?

  3. Erbjud dina anställda naturaförmåner. Naturaförmåner innebär att du bestämmer och direkt betalar någon aktivitet i form av motion eller friskvård. Exempel på detta kan vara att du tar med dina anställda på en härlig massage eller att du ger personalen tillgång till ett gym på betalt arbetstid.


Boka in ett uppföljningsmöte. Kom ihåg allting kan förändras, därför är det bra att boka in en uppföljning av lönesamtalet för att se över hur förutsättningarna ser ut då. Utöver detta är det fördelaktigt för båda parter att vara förberedda och fokusera på vad som kan göras, löneförslaget måste vara rimligt och realistisk. Speciellt som arbetsgivare är det viktigt att du är transparent och att förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Lönesamtalet ska inte påskyndas utan det ska finnas tillräckligt med tid att diskutera och se över den anställdes önskan, även om det inte är möjligt att uppfylla dessa just nu. Det är viktigt att alla blir hörda och förstådda för fortsatt bra välmående och engagemang på jobbet.


Lycka till!


Comments


bottom of page