top of page
  • Skribentens bildCecilia Langéen

Tänk vad frustration & kreativa kollegor kan skapa!

Uppdaterat: 21 juni 2022

En kollegas vardagsproblem blev startskottet för utvecklingen av PayZlip. Ett verktyg för tidrapportering och löner som förenklar för både anställda och företagare.


PayZlip grundades

Idén kom redan för 2 år sedan över en lunch mellan kollegor då vår ekonomiansvarig Jasmi Thirukediswaranathan, beklagade sig över bristerna i nuvarande tidrapportering- och lönesystem. Frustrationen att det under hennes 12 år inom ekonomi och lönehantering fortfarande inte fanns en smidig lösning för att kapa alla manuella steg. Att i det ena systemet registrera de anställdas arbetade timmar för att sedan exportera och importera datan till ett annat system som räknade ut lönerna. Kollegorna i sin tur klagade ständigt på hur klumpigt det var att rapportera sin tid, att de inte hade en bra överblick och att systemet inte fungerade via mobil.


– Jag visste inte då att mitt vardagsproblem skulle kunna bli en affärsidé. Det var först när mina kollegor visade hur de kunde förenkla hela processen som jag insåg hur många av mina kollegor och kunder som skulle kunna bli hjälpta! berättar Jasmi Thirukediswaranathan.


Med tiden visade det sig att fler företagare och ekonomiansvariga tycktes lida av samma problematik. Ett team sattes ihop och idén vidareutvecklades, från att hjälpa en kollega till att utveckla SaaS-produkten PayZlip. PayZlip är en 2 i 1 lösning med tid- och lönehantering i samma verktyg. Det är ett verktyg där användarvänligheten står i fokus, både för arbetsgivare och för anställda. Med enkel rapportering av arbetad tid via mobil eller dator, en tydlig överblick över projekt och de anställdas arbetade tid, intjänad semester etc.


– Att många små och medelstora företag fortfarande använder gamla lösningar med manuellt arbete för att hålla reda på arbetstid eller semesterdagar visar tydligt på att behovet finns av vår produkt, säger PayZlip’s VD Basil Michelon.

Comments


bottom of page