top of page
  • Skribentens bildShkendije Mulaj

Ersättning vid vab - allt du behöver veta

Uppdaterat: 1 juli

Visste du att det i genomsnitt tas ut fyra gånger så många vab-dagar under februari månad jämfört med juli månad, då det anmäls minst vab-dagar? Som småbarnsförälder är det dags att ställa in dig på förkylningar, magsjukor och vattkoppor, dvs. "vabruari". Men hur påverkar allt vabbande din kommande lön?


Ersättning vid vab

När kan man få ersättning vid vab?


Du kan få ersättning för vab när du:


  • Tar hand om ett barn som inte kan gå till förskolan, skolan eller motsvarande på grund av sjukdom eller smitta.

  • Följer med ett barn till läkare, barnavårdscentralen (BVC), tandläkaren eller BUP.

  • Tar hand om ett barn på grund av att den ordinarie vårdaren är sjuk.

  • Deltar i en kurs som ordnas av en sjukvårdshuvudman för att du ska lära dig att sköta ditt barn.


Du kan vabba hela dagen eller en del av dagen. En del av dagen kan vara 75%, 50%, 25% eller 12,5%.


Hur mycket ersättning får man ut?


Ersättningen för vård av barn ligger strax under 80 procent av din inkomst, men det finns ett tak för hur mycket pengar du kan få. Om du tjänar mer än 7,5 prisbasbelopp så får du inte ersättning för den del av din inkomst som ligger över taket. För att se exakt hur mycket pengar du kan få, kan du kolla Kassakollen hos Försäkringskassan.


Hur många dagar får man vabba?


Du har rätt till ersättning för att vabba upp till 120 dagar per år för ett barn. Om ni är flera som kan vabba barnet, kan ni dela på vårddagarna. Varje vårdare kan ta upp till 60 dagar var. Om du och den andra föräldern redan har tagit ut 60 dagar under ett år, så kan ni inte få ersättning för vab om barnets ordinarie vårdare, till exempel en dagbarnvårdare, är sjuk.


När får jag ersättning från Försäkringskassan?


Om du ansöker om vab senast den 10

i månaden har du rätt till ersättningen redan den 25:e samma månad. Annars får du pengarna den 25månaden därefter, förutsatt att handläggningstiden för ärendet är klar.


Viktiga saker att tänka på


  • Föräldraledighetslagen: Ger dig rätt att vara hemma vid vård av barn, oavsett vad din arbetsgivare säger. Din arbetsgivare kan inte tvinga dig att arbeta hemifrån om ditt barn är sjukt.

  • Ekonomisk osäkerhet: Vab kan skapa osäkerhet i din privatekonomi och påverka din kommande lön. Att ha en bra översikt över hur en vab-dag påverkar din lön kan vara hjälpsamt.


Tips för att hantera vab


  • Planering: Försök att planera dina vab-dagar så långt i förväg som möjligt.

  • Delning: Dela på vårddagarna om ni är flera som kan vabba barnet.

  • Dialog med arbetsgivaren: Ha en öppen dialog med din arbetsgivare om hur ni kan hantera vab-situationer på bästa sätt.


Ansökan och Försäkringskassan


När barnet är friskt ansöker du om ersättning för de dagar du har vabbat. Kom ihåg att ansöka senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet. Om du inte kan ansöka på webben, kan du beställa hem en pappersblankett. Blanketten ska också användas om till exempel en släkting, vän eller granne vabbar i stället för dig.


Vab i olika åldrar


Huvudregeln är att du kan få ersättning för vab om barnet inte har fyllt 12 år, med en undre åldersgräns på 8 månader. Det finns dock vissa situationer när du kan få ersättning även om barnet är yngre eller äldre. För barn som är allvarligt sjuka kan föräldrar få ersättning för samma barn och tid i obegränsat antal dagar tills barnet fyller 18 år. Med allvarligt sjuk menas att det är fara för barnets liv, eller att det vore fara för barnets liv utan behandling.


Du behöver ett läkarutlåtande med diagnos och beskrivning av barnets sjukdom och behandling om barnet är sjukt i mer än 7 dagar.

Om barnet är sjukt längre än 7 dagar behöver du skicka in ett sjukintyg till Försäkringskassan. Även dagar när du inte tar ut ersättning för vab räknas in i 7-dagarsperioden, till exempel lördagar och söndagar. En sjuksköterska eller läkare ska skriva intyget, som du skickar in till Försäkringskassan med vanlig post.


Genom att förbereda dig inför vabruari kan du minska stressen och bättre hantera både din tid och din ekonomi. Håll koll på Försäkringskassans regler och se till att ansöka om ersättning i tid för att undvika ekonomiska bekymmer.


Vabba eller Vobba - vad gäller? - Läs mer här


Comments


bottom of page