top of page
  • Skribentens bildCecilia Langéen

Har du koll på anställningsformerna?

Uppdaterat: 17 aug. 2022

Det finns två anställningsformer i Sverige: Tillsvidareanställning (fast anställning) och tidsbegränsade anställningar. Vi hjälper er att reda ut begreppen och berättar vad varje anställningsform innebär.

vilka anställningsformer finns det

Vilka anställningsformer finns?


Oavsett om du söker jobb eller om du som arbetsgivare funderar på att anställa så är det viktigt att ha koll på vilka anställningsformerna som finns. Vilken form av anställning en arbetstagare har påverkar vilka skyldigheter och rättigheter arbetstagaren har mot arbetsgivaren.


Vi hjälper er att reda ut begreppen och berättar vad varje anställningsform innebär.


Tillsvidareanställning (Fast anställning)

Tillsvidareanställning, oftast kallad fast anställning, har inget angivet slutdatum för anställningen. I praktiken så måste antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren aktivt säga upp anställningen. En uppsägning av en arbetstagare måste ske på saklig grund och kan ske av två olika skäl:

  • Personliga skäl

  • Arbetsbrist


Uppsägningen av personliga skäl


Uppsägningen av personliga skäl får inte kan vara baserad på lösa rykten och antagande, utan måste ha en saklig grund. Saklig grund för uppsägning kan vara att en anställd beter sig på ett oönskat sätt, och har blivit informerad om att beteendet är oacceptabelt. Som arbetsgivare är du alltså skyldig att göra den anställda medveten om att du anser att hens beteende är oacceptabelt. Misskötsamhet, exempelvis, inkompetens, samarbetssvårigheter och dåliga arbetsprestationer kan vara en saklig grund till uppsägning av personliga skäl.


Innan du säger upp någon på grund av personliga skäl måste du oftast undersöka om den anställda kan omplaceras inom organisationen. Genomför du inte undersökningen om omplacering så kan uppsägningen bli ogiltighetsförklaring, eller leda till skadestånd till arbetstagaren.


Uppsägningen av arbetsbrist


Uppsägning på grund av arbetsbrist behöver inte nödvändigtvis innebära att det råder brist på arbetsuppgifter. Utan det kan även handla om att arbetsgivaren har bestämt sig för att driva verksamheten på ett sätt som resulterar i att vissa tidigare arbetsuppgifter inte längre är aktuella och kan därmed inte längre erbjudas till en arbetstagare. Men precis som uppsägning av personliga skäl så måste uppsägning av arbetsbrist vara sakligt grundat. Bevisbördan ligger hos arbetsgivaren, och måste undersöka möjligheterna att omplacera arbetstagaren inom organisationen.


Tidsbegränsade anställningar


Tidsbegränsade anställningar utmärks av att anställningen enbart gäller under en begränsad period. Hur lång tid anställning gäller bör regleras i anställningsavtalet. För dig som funderar på att anställa under en viss tid är det viktigt att ha koll på de olika formerna av tidsbegränsade anställningar. Allmän visstidsanställning Arbetstagare får max vara anställd på allmän visstid i två år inom en period av fem år. Därefter går anställningen över till en tillsvidareanställning (Fast anställning). Säsongsanställning En säsongsanställd jobbar med säsongsbetonat arbete under en viss tidsperioden och anställning tar slut när den aktuella säsongen tar slut. Exempel på på arbete som är starkt säsongsbetonat är jordbruk, skogsbruk, turism och besöksnäring. Provanställning En provanställning innebär att du jobbar under en prövotid på sex månader. Arbetsgivaren avgör om du får jobba kvar efter provperioden och då blir du automatiskt tillsvidareanställd. Vikariat Ett vikariat betyder att du tillfälligt ersätter en anställds plats. T.ex om personen är sjukskriven, föräldraledig etc.
Comments


bottom of page