top of page
  • Skribentens bildIsabell Linblom

Hur tolkar man en lönespecifikation?

Uppdaterat: 10 feb. 2023

Varje månad kommer din lönespecifikation och för många signalerar detta att lönen är påväg, men har du verkligen koll på vad allt på din lönespecifikationen faktiskt betyder? Låt oss gå igenom och förklara vad du som månadsanställd brukar se på din lönespecifikation. Är du timanställd, håll utkik vi kommer gå igenom den med.
Förutom identifikationsuppgifter såsom personnummer, namn och adress så ska den period (månad och dag) din lön är avsedd för finnas med samt lönens utbetalningsdag.


Bruttolön och nettolön

Din bruttolön avser lönen före avdragen skatt och eventuella avdrag medan nettolönen är din lön efter skatt. Nettolönen är alltså pengarna som hamnar på ditt konto.


Ackumulerad bruttolön

Summan av vad du tjänat totalt vid en viss tidpunkt under inkomståret kallas för ackumulerad bruttolön. Den finns för att du alltid ska veta din intjänade årslön.


Skatteavdrag

Med hjälp av lönespecifikationen ska du kunna avläsa hur mycket skatt som dragits från din bruttolön. Storleken på skatteavdraget baseras på vilken skattetabell du tillhör.


Anledning till lön

På din lönespecifikation ska din arbetsgivare ha förklarat vad din lön baseras på. Här ska det vara tydligt om det finns några eventuella löneavdrag, semesterersättning, sjuklön, skattepliktiga förmåner, OB-tillägg och övertidsersättning.


Semesterdagar

På din lönespecifikation ska du kunna se dina intjänade semesterdagar. Du som har varit anställd ett helt intjänandeår har rätt till minst 25 betalda semesterdagar oavsett din ålder och anställningsform. Om du inte vill nyttja alla dina semesterdagar under ett år kan man spara max 5 utav dessa i upp till 5 år. Tänk dock på att det är viktigt med återhämtning!


Obetalda semesterdagar

Vanligtvis fylls dina semesterdagar på den 1 april varje år. Om du däremot har påbörjat en ny tjänst efter 1 april har du troligtvis obetalda semesterdagar då du inte har hunnit tjäna in till betalda dagar ännu. Detta betyder att du har rätt till att vara ledig, men utan ersättning.


OB-tillägg

Obekväm arbetstid, OB, brukas betalas ut för ordinarie arbete på obekväm arbetstid. För att få OB-ersättning krävs att din arbetsplats omfattas av ett kollektivavtal där obekväm arbetstid regleras. OB-tillägget kan variera beroende vilket kollektivavtal du har.


Andra eventuella avdrag

Lönespecifikationen kan även innehålla andra eventuella avdrag, exempelvis din medlemsavgift i ett fackförbund (om du har kommit överens med din arbetsgivare att detta ska dras från din lön).

Hoppas det här gav dig en bättre överblick!


Comments


bottom of page