top of page
 • Skribentens bildPayZlip

Kund: Optimering av Löneprocessen för 200 anställda


Bakgrund: Ett företag med 200 anställda stod inför utmaningen att förbättra effektiviteten i sin lönehantering. Med en nuvarande månadskostnad på 94 430 SEK (472 SEK per anställd) och nyligen förlorat 1,5 tjänst på löneavdelningen, sökte företaget en lösning för att minska kostnaderna samtidigt som de ville öka produktiviteten.

Utmaningarna:

 1. Flera separata system för löneprocessen såsom ett för lönebesked, tidrapportering och projektuppföljning.

 2. Omkostnader och komplexa lösningar för att hantera flera system och onboarding-processer av dessa.

 3. Ingen eller dålig insyn i deras löneprocess.

 4. Mindre tid för administration.

 5. Önskan om att få realtidsinformation i löneprocessen för att kunna fatta välgrundade beslut i realtid.

Vår lösning Efter att ha gått igenom vilka behov och önskemål företaget hade erbjöd vi:

 1. Integration av System: PayZlip erbjuder ett enda system för lönespecifikationer, tidrapportering, projekthantering och BI (Business Intelligence). All information samlas i realtid och presenteras i vår användarvänliga dashboard.

 2. Minskade kostnader: Genom att erbjuda allt i ett system och eliminera separata system och optimera processen minskades månadskostnaderna med över 50%, från 94 430 SEK till 50 000 SEK.

 3. Effektivitet och tidsbesparing: Tillsammans med en av våra redovisningspartners Edacta AB visade vi upp fördelarna med att ha allt samlat i ett system vilket även minskade deras administrativa arbete och därmed debitering jämfört med samma administration i andra system på marknaden.

 4. Säkerhet och Minskad Risk: En samlad plattform minskade risken för felaktigheter och felrapportering, vilket ökade säkerheten och tillförlitligheten.

Genom att övergå till PayZlip och realtidslöner har företaget inte bara minskat sina lönekostnader markant utan har också skapat en framtidssäker löneprocess. En komplett, säker och effektiv löneprocess är nu en verklighet, och företaget är redo att möta de kommande utmaningarna med ökad insikt och effektivitet.

 • Realtidslöner med PayZlip och Edacta AB möjliggjorde en mer kostnadseffektiv, användarvänlig och säker löneprocess.

 • Månadskostnaderna minskade med över 50%, vilket frigjorde resurser och minskade komplexiteten.

 • Realtidsinformation tillät företaget att fatta välgrundade beslut baserade på aktuella data.

Är du nyfiken på att höra hur vi kan optimera din löneprocess? Kontakta oss för ett kostnadsfritt förslag.

+46 73 507 14 63 acke@payzlip.se Acke Salem VD

Comments


bottom of page