top of page
  • Skribentens bildCecilia Langéen

Vad innebär förskottssemester?

Uppdaterat: 17 aug. 2022

Om en nyanställd vill ta ut semester men inte har någon intjänad semesterlön, kan du som arbetsgivare erbjuda förskottssemester. Vi förklarar hur förskottssemester fungerar och vad det innebär för arbetsgivare och anställda!


vad innebär förskottssemester

En anställd har alltid har alltid rätt till semesterledighet (enligt semesterlagen), men ersättning för ledigheten måste hen tjäna in i förväg. En nyanställd har troligtvis inte tjänat in tillräckligt mycket semesterlön för de semesterdagar som hen har rätt att ta ut. Det vill säga, alla, eller en del av den anställdas semesterdagar kommer vara obetalda. Om den anställda trots detta vill ta ut sina semesterdagar, kan du som arbetsgivare göra ett avdrag för varje obetald semesterdag som tas ut, eller så kan du som arbetsgivare erbjuda förskottssemester.


Vad är förskottssemester?

Förskottssemester innebär att en anställd får betald semester redan under det första intjänandeåret, trots att den anställda inte har tjänat in till semesterlön. Istället uppgår förskottssemestern som en skuld till arbetsgivaren. Oftast får den anställde inte semestertillägg under förskottssemestern. Förskottssemester är inget du som arbetsgivare måste erbjuda dina anställda, och inget du kan tvinga dina anställda till. Utan detta är något du och din anställda måste avtala om.

Skuld vid förskottssemester

Skulden skrivs av efter fem år. Om dina anställda omfattas av kollektivavtal räknas de fem åren från och med deras första anställningsdag. Om dom inte omfattas av kollektivavtal börjar avskrivning från och med det att du tagit ut förskottssemestern. Skulden kvarstår i sin helhet tills den skrivs av. Det finns dock undantag och skulden avskrivs:

  • Vid sjukdom hos den anställda (oavsett om det har samband med jobbet att göra eller inte)

  • Vid uppsägning från arbetsgivarens sida (till exempel vid arbetsbrist)

  • Om den anställda slutar på grund av att arbetsgivaren grovt åsidosätter sina skyldigheter gentemot den anställda

Hur redovisas skulden


Skulden kan t.ex redovisas på lönespecifikationen. Den totala skulden kan du antingen välja att visa i det totala beloppet (SEK) eller antalet förskottssemesterdagar.


Återbetalning av skuld

Om den anställda slutar innan skulden är avskrivningen, så måste den anställde betala tillbaka hela skulden till dig som arbetsgivare. Skulden avräknas mot den den anställdas slutlön. Den faktiska skulden i kronor ska avräknas mot semesterersättning och avräknas dag mot dag.


Dock så får avräkning av förskottssemester endast göras mot semesterersättningen och inte mot den anställdas lön.


Undantag kan göras om du i förväg har skrivit ett avtal med den anställda som därmed har gett sitt godkännande att kvitta skulden mot lön utöver semesterersättningen. Den anställda kan när som helst dra tillbaka sitt godkännande.

Comments


bottom of page