top of page
 • Skribentens bildCecilia Langéen

Vad ska ett anställningsavtal innehålla?

Uppdaterat: 17 aug. 2022

Du är kanske påväg att rekrytera? Eller söker ett nytt jobb? Oavsett om du är arbetstagare eller arbetsgivare gynnas ni av att ha ett tydligt utformat anställningsavtal. I denna blogg berättar vi vad som bör vara med i ett anställningsavtal.

Vad ska ett anställningsavtal innehålla?

Vad är ett anställningsavtal?


Ett anställningsavtal är en juridisk avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare. Anställningsavtalet visar att arbetstagaren är anställd och vem som är arbetsgivaren. Anställningsavtalet bör även innehålla uppgifter om villkoren för anställningen.


Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) måste arbetsgivaren senast en månad efter anställningens start informera arbetstagaren om vilka villkor som gäller för anställningen. Oftast så ges informationen om anställningsvillkoren skriftligt i form av ett anställningsavtal, men muntlig avtal gäller också. Däremot rekommenderar vi att arbetsgivare och arbetstagare skriver ett skriftliga avtal för att för att undvika missförstånd.


Ett anställningsavtal bör innehålla följande information:

 • Arbetsgivarens namn, adress och organisationsnummer

 • Arbetstagarens namn, adress och personnummer

 • Anställningens tillträdesdag

 • Arbetsplatsen adress

 • En beskrivning av arbetsuppgifter och tjänstetitel eller yrkesbenämning

 • Anställningsform (Tillsvidareanställning eller tidsbegränsade anställningar)

 • Uppsägningstider (vid tillsvidareanställning) / anställningens slutdag (vid tidsbegränsade anställningar) eller prövotidens längd (provanställning)

 • Lön, löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut

 • Antal semesterdagar per år. I Sverige har alla anställda rätt till minst 25 semesterdagar per år, oavsett anställningsform

 • Längden på en normal arbetsdag eller arbetsvecka

 • Arbetstider

 • Tillämpligt av kollektivavtal (om det finns)

 • Gällande sekretessförbindelse och tystnadsplikt (vid behov)

 • Gällande konkurrensförbud (vid behov)

 • Underteckningar från arbetsgivare och arbetstagare

Vad ska jag tänka på när jag skriver ett anställningsavtal?


Mycket omfattas av kollektivavtal


Om arbetsgivaren är bunden till kollektiv- eller hängavtal kommer bestämmelser i anställningsavtalet regleras. Kollektivavtal och hängavtal anses utgöra en del av det personliga anställningsavtalet och arbetsgivaren måste informera dina anställda om innehållet i det.


Beskriv arbetsuppgifterna tydligt


En anställd är skyldig att utföra sina arbetsuppgifter enligt anställningsavtalet. Därför är det viktigt att specificera tydligt vad dess arbetsuppgifter innebär och vad förväntningarna är. Otydliga formuleringar kan öppna upp för egen tolkning och missförstånd om vad en arbetsuppgift faktiskt innefattar.


Se till att uppsägningstid redovisas


Ett vanligt misstag när man skriver anställningsavtal är att man inte tydligt redovisar vilken uppsägningstid som gäller vid provanställning och vilken som gäller vid en tillsvidareanställning. Specificeras det inget så är huvudregeln att uppsägningstiden gäller för en tillsvidareanställning.


Vad gäller kring lojalitetsplikt


Det kan vara bra att skriva om vad som gäller kring lojalitetsplikt i anställningsavtalet. Lojalitetsplikt handlar om ömsesidig lojalitet och förtroende vilket gäller både arbetsgivaren och den anställda. Lojalitetsplikten gäller alltid, men det kan vara bra att förtydliga vad lojalitetsplikten innefattar. Lojalitetsplikten innefattar bland annat tystnadsplikt och konkurrensförbud. Sekretessförbindelse och tystnadsplikt En anställd har alltid tystnadsplikt mot sin arbetsgivare. Tystnadsplikten innebär att en anställd inte får lämna ut eller utnyttja information som kan skada arbetsgivaren. Det kan exempelvis handla om vilka som är företagets kunder, tillverkningsmetoder eller know-hows inom organisationen. Inom vissa yrken förekommer särskilt stränga krav på tystnadsplikt. Dessa krav bör då specificeras i anställningsavtalet. Konkurrensförbud Lojalitetsplikten innefattar även att en anställd inte får bedriva konkurrerande verksamhet medan anställningen pågår eller utnyttja kunskaper om företaget om hen byter arbetsgivare eller startar ett eget företag (till exempel inom ett år). Då bestämmelserna för konkurrensförbud kan variera kan det även vara viktigt att förtydliga i anställningsavtalet.
Yorumlar


bottom of page