top of page
  • Skribentens bildCecilia Langéen

Vilken företagsform ska jag välja?

Uppdaterat: 17 aug. 2022

Funderar du på att starta eget? Då kan det vara bra på att ha koll på vilka företagsformer det finns och vad dom innebär. Vi vägleder dig!

vilka företagsformer finns det

Vilka företagsformer finns det?


Det finns sex olika företagsformer: enskild näringsverksamhet, aktiebolag, handelsbolag/kommanditbolag, ekonomisk förening, ideell förening och samfällighetsförening.


Innan du väljer företagsform fundera över följande frågor: Vilket ekonomiska ansvar är du beredd att ta? Hur många är ni som ska starta företaget?


Svaret på dessa frågorna kommer vara till stor hjälp när du bestämmer vilket företagsform som passar dig.


Enskild näringsverksamhet (Enskild firma)


Enskild näringsverksamhet, även kallad enskild firma, passar dig som ska starta ett företag ensam. Det kostar inget att starta en enskild firma, däremot är du personlig ansvarig för företagets eventuella skulder. Därmed finns det inte en tydlig gräns mellan din privata och företagets ekonomi.

Aktiebolag


Du kan själv eller ihop med en eller flera personer starta ett aktiebolag. För att starta ett aktiebolag måste du ha ett aktiekapital på minst 25 000 kronor. Du kan använda halva beloppet (12 500 kr) till att köpa tillgångar till företaget.


Aktiekapital, de 25 000 kr, är normalt ditt enda ekonomiska ansvar du har som bolagsägare. Det vill säga, detta belopp kan du behöva betala tillbaka om om bolaget har skulder. Dock viktigt att komma ihåg är att du kan bli personligt ansvarig att betala tillbaka om aktiebolaget inte betalar in skatter och avgifter.


Handelsbolag och Kommanditbolag


Ett handelsbolag passar bra om ni är två personer som ska starta ett företag. Handelsbolag kräver inget aktiekapital, men precis som med Enskild näringsverksamhet är du/ni som ägare personligt ansvariga för företagets skulder. Om ni är två ägare i handelsbolaget delas det ekonomiska ansvaret lika mellan er.


Kommanditbolag är en typ av handelsbolag där minst en person måste vara ansvarig för bolagets skulder. De övriga ägarna är enbart ansvariga för de kapital de investerar i företaget.


Ekonomisk förening


Det krävs minst tre personer för att starta en ekonomisk förening och samtliga medlemmar måste vara delaktiga i föreningen. Syftet med en ekonomisk förening är att medlemmarna jobbar tillsammans för att främja föreningens ekonomiska intresse.


Medlemmarna betalar årligen in medlemsavgifter vilket i princip är deras enda ekonomiska ansvar. Ett typiskt exempel på en ekonomisk förening är ett bostadsrättsförening.


Ideell förening


I en ideell förening ska inte medlemmarnas ekonomiska intresse stå i fokus, utan verksamheten bör drivas för gott allmännyttigt syfte. Exempel på ideella föreningar kan var idrottsföreningar, kulturföreningar och fackföreningar.


Samfällighetsförening


Samfällighetsförening syfte är att förvalta tillgångar som flera fastigheter nyttjar. Det kan till exempel röra sig om enskilda vägar, trapphus. Parkeringsplatser, hissar.


Läs mer om företagsformerna Verksam.se.

Comentários


bottom of page