top of page
Contact

On Demand Pay 

Varför bara den 25:e? 

Våga tänka nytt och erbjud en förmån till din anställdas som verkligen gör skillnad. Genom att erbjuda flexibel tillgång till intjänad lön ökar du dina medarbetares motivation, produktivitet och stärker deras finansiella hälsa.

On Demand Pay

Framtidens löneutbetalning är här

Dina medarbetare kan ta ut en del av den intjänad lön vid behov.

Flexbla löneuttag

Du sätter gränsen för hur mycket dina medarbetare kan ta ut.

Earned Wage Access

Begäran om löneuttag skickas till dig. Du verifierar med BankID.

On Demand Pay
On Demand Pay fördelar

För anställda 

On Demand Pay minskar dina anställdas finansiella stress. Genom att ha tillgång till flexibla löneuttag av intjänad lön så har dina anställda en trygghet vid oväntade utgifter. 

Minskad finansiell stress

Kontroll över intjänad lön

Säg hejdå till korttidslån

För företag

Gör dig själv till en attraktiv arbetsgivare och erbjud möjligheten för dina anställda att få flexibel tillgång till intjänade lön. Med On Demand Pay kan du enkelt och kostnadseffektivt öka medarbetarnas fokus, arbetsglädje och lojalitet. 

Ökad motivation

Lägre personalomsättning

Lojalare medarbetare

On Demand Pay för företag

Ökning i jobbansökninagar

%

30

Lägre 

personalomsättning

%

20

%

Lägre 

personalfrånvaro

13

Vanliga funderingar...

Är On Demand Pay ett lån?

Nej, inget lån tas, ingen ränta och inga pengar ska betalas tillbaka.

Justeras lönen och arbetade timmar vid ordinarie lönedag?

Ja, vår On Demand Pay lösning justerar arbetad tid, intjänad lön och uttagen lön automatiskt på lönedagen från den reserverade delen av lönen som inte är tillgänglig under månaden.

Blir det inte svårare för anställda att planera sin ekonomi?

Nej, tvärtom. Rapporter visar att anställda som har tillgång till On Demand Pay minskar sina skulder, vilket i förlängningen gör det lättare att spara pengar och planera sin ekonomi då mindre pengar går till att betala av lån.

Vad är skillnad på On Demand Pay och förskottslön?

Förskottslön är per definition ett lån, On Demand Pay däremot är tillgången till intjänad lön.

Är det krångligt och kostsamt att implementera?

Nej, implementeringen är både kostnadsfri och smidig. Med vårt tidrapportering - och lönesystem så finns strukturen både för att räkna ut och betala löner.

Kommer inte anställda som har tillgång till intjänad lön göra av med alla sina pengar före räkningarna kommer?

Nej, i vår On Demand Pay lösning kommer vi ha regleringar, t.ex kan anställda ta ut max 50% av sin intjänade lön i förskott. Rapporter visar även att anställda som har tillgång till intjänad lön under månaden spenderar mindre pengar och har större kontroll på sin ekonomi.

Blir det mer arbete för löneavdelningen?

Nej, upplägget för vår On Demand Pay lösning är väldigt smidig och påverkar inte den ordinarie löneprocessen.

Behöver företaget stå för likviditeten mellan lönedagar?

Vi kommer släppa två versioner, en där arbetsgivaren står för likviditeten, och en version där vi står för utbetalningarna. Därmed kan företag välja den lösningen som passar deras verksamhet bäst.

Lär dig mer om On Demand Pay

bottom of page