top of page
  • Skribentens bildCecilia Langéen

5 tips på hur du kan effektivisera lönehanteringen!

Uppdaterat: 17 aug. 2022

Lönehantering kan både vara tidskrävande och krånglig process. Kan du effektivisera lönehantering kan du också minska dina administrativa kostnader och spara tid som du kan lägga på annat. Vi ger dig fem enkla tips på hur du kan effektivisera din lönehantering!


Så effektiviserar du din lönehantering:


1. Dela upp lönehanteringen i tydliga moment Första steget till en effektivare lönehantering är att dela in lönehanteringens olika moment. Momenten kan t.ex vara insamling, bearbetning och leverans. Genom att dela in lönehanteringen i olika moment blir det lättare att identifiera brister som bör ses över och effektiviseras.

2. Ha tydliga riktlinjer För att personalen ska veta vad som gäller är det viktigt att ha ha en tydlig kommunikation kring era interna regler för närvaro, ledighet, övertid, provision och utlägg. Genom en tydlig kommunikation så undviker du många oklarheter och frågor kring lönebeskeden. Ju tidigare dina medarbetare blir medvetna om reglerna ju bättre. För att göra det extra tydligt kan riktlinjerna vara en del av anställningsavtalet eller personalhandboken, på så sätt kan ni säkerställa att alla tar del av de interna reglerna. 3. Ge dina anställda ansvar Ge dina anställda förtroendet att själva göra sina tidrapporter, på så sätt kan du spara tid. Idag finns det många moderna och smidiga tidrapporteringssystem vars tidrapportering är direkt integrerat med lönehanteringen. På så sätt så slipper du manuell påläggning och kan automatisk få löneunderlaget från dina anställda.

4. Använd en lönekalender


Säkerställ att du får in allt material i tid genom att använda en lönekalender som alla har tillgång till. I lönekalendern kan du sätta ut viktiga datum som slutdatum för tidrapporter och när utlägg måste vara inne. Du kan också markera vilka datum lönespecifikationerna delas ut och när lönerna betalas.


Tips: Digitala kalendrar du kan använda: Google Calender, Outlook Calender.


5. Undvik manuell hantering


Allt manuellt påslag tar tid, och tid är pengar. Manuell inmatning möjliggör även manuella fel. Försök att automatisera lönehantering så mycket du kan. Som tidigare nämnt så finns det idag många smidiga och moderna lösningar för tidrapportering.


Vi på PayZlip har utvecklat ett verktyg där du har allt i samma verktyg, tidrapportering och lönehantering. I PayZlip kan du följa och hantera hela löneprocessen, från rapporterad tid till löneutbetalning, och vi minimerar ditt manuella handpålägg.

Comments


bottom of page