top of page
 • Skribentens bildPayZlip

Deklarationstipsen som kan spara dig tusentals kronor i år!

Uppdaterat: 11 apr.


Varje år lämnar svenskar oanade skattepengar på bordet, helt enkelt för att de inte känner till alla möjliga avdrag.


I denna omfattande guide avslöjar vi de mindre kända sätten att minska din skatt och öka din återbäring. Från hemarbetsplatser till okonventionella yrkeskostnader, vi täcker

de områden där du har störst chans att göra betydande besparingar.


Man kollar på sin skattedeklaration


I den här bloggen:
Reseavdrag


Visste du att du kan få avdrag för dina resor till och från jobbet? Oavsett om du tar bussen, cyklar eller kör bil kan du få tillbaka en del av kostnaden.


För inkomståret 2023 finns det möjlighet att göra avdrag för resor mellan hemmet och arbetsplatsen under vissa förutsättningar. Om du reser med kollektivtrafik kan du bli berättigad till ett reseavdrag om sträckan mellan din bostad och din arbetsplats är minst två kilometer. 


För de som väljer att resa med bil eller motorcykel gäller att avdrag kan göras om avståndet är minst fem kilometer och resan resulterar i en tidsbesparing om minst två timmar per dag, jämfört med om samma resa gjordes med kollektivtrafiken.


Storleken på avdraget varierar beroende på vilket transportmedel som används. Under 2023 är avdraget satt till:


 • 25 kronor per mil om du reser med din egen bil, och 12 kronor per mil om du använder en förmånsbil som inte drivs helt med el. 

 • För att du ska kunna göra avdrag för dina resor måste dock de totala utgifterna för dessa överstiga 11 000 kronor under året. 

 • Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med Skatteverket för eventuella förändringar eller specifika detaljer som rör just din situation.Mobiltelefon, dator och surfplatta


Använder du din privata telefon för tjänstesamtal? Då kan du få dra av kostnaderna för tjänstesamtal så länge du kan visa upp merkostnaderna för dessa samtal.


När kan du göra avdrag?


 • Arbetsrelaterad nödvändighet: Enheten måste vara nödvändig för ditt arbete och din arbetsgivare får inte ge dig en liknande enhet.

 • Kostnad och bevis: Du måste kunna visa upp inköpskostnaden för enheten.


Beräkning av avdrag:


 • Direktavdrag: Om enhetens kostnad understiger 26 250 kr (28 650 kr för 2024), har en livslängd på max tre år och är nödvändig under hela användningstiden, kan du göra ett direkt avdrag. Detta gäller även för speciella arbetsrelaterade programvaror.

 • Förslitningsavdrag: Om kostnaden överstiger 26 250 kr (28 650 kr för 2024) och enhetens livslängd är längre än tre år, kan du göra ett förslitningsavdrag. Då sprids kostnaden över enhetens livstid, vanligtvis 20% per år under fem till tio år.

 • Användningsproportion: Avdraget måste delas upp mellan privat och arbetsrelaterad användning. Endast den arbetsrelaterade delen är avdragsgill.Cykel till och från jobbet 


För inkomståret 2023 kan du göra avdrag för cykelresor mellan din bostad och arbetsplats när du deklarerar. Här är det viktigaste att känna till:


 1. Allmänt Avdrag: Om du har cyklat till jobbet kan du dra av 350 kronor per år från din skatt, oavsett hur många dagar du faktiskt har cyklat.

 2. Delsträckor: Om du endast har cyklat en del av vägen till jobbet kan du fortfarande göra avdrag för den sträckan. Dock gäller detta bara om dina totala resekostnader för året, till och från arbetet, överstiger 11 000 kronor.


Kom ihåg att du inte behöver räkna ut exakt hur många dagar du har cyklat; avdraget är en fast summa på 350 kronor.Ränteavdrag


30% av ränteutgifterna upp till 100 000 kronor, 21% över 100 000 kronor.


 1. Avdrag för räntor: Du kan dra av de räntor du har betalat under året på lån där du själv är ansvarig för betalningen.

 2. Kontrolluppgifter: Din bank eller ditt kreditinstitut skickar uppgifter om betalda räntor direkt till Skatteverket. Dessa uppgifter finns redan ifyllda i din deklaration om de har rapporterats.

 3. Räntor utan kontrolluppgifter: Om du ska göra avdrag för räntor och inte har fått en kontrolluppgift måste du själv fylla i uppgifter om långivaren i deklarationen. Om långivaren är en privatperson behöver du även ange deras personnummer eller adress.

 4. Förskottsränta: Om du har betalat ränta i förskott, får du endast dra av den del som gäller för det aktuella deklarationsåret upp till och med den 31 januari året efter. Överskjutande del fördelas och dras av under kommande år.

 5. Förtidsinlösen av lån: Om du löser in ett lån i förtid och måste betala en extra kostnad till långivaren, kan denna kostnad räknas som en räntekostnad och därmed vara avdragsgill.


Använd dig gärna av skattgpt.se där kan du få ytterligare vägledning och se exempel på hur du fyller i din deklaration korrekt.Skyddskläder och skyddsutrustning


För skatteåren 2023 och 2024 kan privatpersoner endast få avdrag för kostnader relaterade till särskilda skyddskläder och skyddsutrustning. Detta inkluderar kläder och utrustning som är nödvändiga för att skydda mot frätande ämnen, mekaniska skador, och extrem väta eller kyla som inte beror på vanliga klimatförhållanden. 


Vilka typer av kläder och utrustning?


 • Kläder och utrustning som skyddar mot:

 • Frätande ämnen

 • Mekaniska skador

 • Extrem väta eller kyla (utöver vanliga klimatförhållanden) Utrustning:

 • Hjälmar

 • Skyddsglasögon

 • Hörselskydd

 • Skor med stålhätta


Näringsidkare kan också dra av kostnader för skyddsutrustning och skyddskläder som är viktiga för verksamheten. Detta omfattar samma typ av utrustning som nämnts för privatpersoner.


Viktigt att notera är att det finns en avdragsbegränsning på 5 000 kr för övriga kostnader. Det innebär att man inte kan dra av mer än 5 000 kr för andra typer av utgifter som inte är direkt relaterade till skyddskläder eller skyddsutrustning.Ersättningar för bil i tjänsten


Använder du bilen i tjänsten och betalar parkeringsavgifter? Då kan du ha rätt att dra av kostnaden i din deklaration för 2023. Men det finns några villkor att hålla koll på.


För att få dra av parkeringsavgifterna behöver du ha använt bilen regelbundet för arbete under året. Det finns två scenarier:


Scenario 1:

 • Du har använt bilen i tjänsten minst 60 dagar.

 • Du har kört minst 300 mil i tjänsten under året.

Scenario 2:

 • Du har använt bilen i tjänsten minst 160 dagar.

 • Du har kört minst 300 mil under året.

Skillnaden? I scenario 2 kan du dra av parkeringsavgifter för alla dagar du rest mellan hem och arbete. I scenario 1 gäller avdraget endast för de dagar du faktiskt använde bilen i tjänsten.Arbetsrum i hemmet


Avdrag för arbetsrum i hemmet är något som är ganska begränsat och bara möjligt under vissa specifika förhållanden. Här är vad du behöver veta:


 1. Ingen arbetsplats från arbetsgivaren: Du kan bara göra avdrag om din arbetsgivare inte ger dig en plats att arbeta på.

 2. Behov av arbetsrum: Det måste finnas ett tydligt behov av att du har ett arbetsrum hemma.

 3. Endast för arbete: Arbetsrummet ska enbart användas för arbete, inte för privat bruk.

 4. Större bostad: Din bostad måste vara större än vad som hade varit nödvändigt utan arbetsrum.

 5. Särskilt arbetsutrymme: Arbetsrummet får inte vara en del av det vanliga bostadsutrymmet, det måste vara avskilt eller inrett på ett sätt som inte lämpar sig för boende.


Om dessa villkor inte är uppfyllda ses utgifter för arbetsrummet som personliga levnadskostnader och är därmed inte avdragsgilla.


De kostnader du potentiellt kan dra av är de extra utgifterna som uppkommer till följd av arbetsrummet, exempelvis el och uppvärmning. Ifall du bor i hyresrätt kan även en del av hyran vara avdragsgill. Det finns dock inte möjlighet att dra av fasta kostnader som abonnemangskostnader eller värdeförlust på bostaden. Kom ihåg:


Det är alltid bra att läsa på mer om de olika avdragen innan du deklarerar. Du hittar mer information på Skatteverkets webbplats.


SkattGPT kan hjälpa dig:


 • Få svar på frågor om skatteregler och avdrag.

 • Få hjälp med att beräkna din skatt.

 • Få tips på hur du kan spara pengar på skatten.

Besök SkattGPTs webbplats idag för att få mer information.


Tips:


 • Börja tidigt med din deklaration.

 • Samla alla kvitton och fakturor du behöver.

 • Använd Skatteverkets e-tjänster för att deklarera online.

 • Om du är osäker på något, kontakta Skatteverket för rådgivning.


För mer information:

Comments


bottom of page