top of page
  • Skribentens bildShkendije Mulaj

Hur får jag mina anställda att tidrapportera?

Uppdaterat: 7 juni 2023

För en del kan tidrapportering kännas som något jobbigt och onödigt eller som någon form av övervakning. Du som företagare har säkert fått massa frågor av dina anställda om varför man ska lägga ner sin tid på att tidrapportera. Men faktum är att tidrapportering kommer med en hel del fördelar, framförallt för dina anställda. Låt oss presentera 5 tips på hur du kan få dina anställda att tidrapportera.1. Alltid rätt lön

För att dina anställda ska få ut en korrekt lön så finns det flera uppgifter som måste samlas in och sammanställas, exempelvis arbetad tid, semester och övertid. Därför bör du som företagare berätta för dina anställda att tidrapportering ser till att alla deras arbetade timmar registreras vilket i sin tur leder till att de får rätt ersättning i slutet av månaden.

2. Underlag för MUS/PU-samtal

Förutom att tidrapportering ser till att din anställd får rätt lön så kan det också användas som underlag och verktyg vid bl.a. MUS/PU-samtal mellan dig och din anställda. Tidrapportering bidrar därför med användbar information som kan hjälpa din anställde att sätta upp personliga mål. På så sätt kan du motivera de anställda att tidrapportera då de själva kan utnyttja informationen och inte bara de som hanterar löner.


3. Full koll

Du kan även förklara för dina anställda att tidrapportering ger dem full koll vad de gör under sina arbetsdagar. Med hjälp av tidrapportering får dina anställda kontroll över hur mycket timmar de lägger på olika aktiviteter och ifall de lägger för mycket tid på något som ligger utanför deras område. Detta är också ett underlag som de anställda kan använda vid t.ex. Utvecklingssamtal.


4. Transparens

Du kan motivera dina anställda till att tidrapportera genom att förklara vilken klarhet de kommer att få. När man tidrapporterar blir den transparent och begripligt för dina anställda när de på ett enkelt sätt kan få överblick och kontrollera sina arbetade timmar, semesterdagar samt hur många flex- och komptimmar de har till godo.


5. Involvera dina anställda

Genom att låta dina anställda få vara med och definiera processen och tycka till om verktyg för tidrapportering så kan de känna sig mer motiverade till att tidrapportera. Ni kan exempelvis komma överens om vissa frågor såsom ‘’när ska vi rapportera” och “hur ska vi rapportera”. Låt även dina anställda få vara delaktiga i tidrapporteringens resultat.


Med positiva resultat är det ett enkelt sätt att höja de anställdas motivation gentemot tidrapportering.


Hur kan PayZlip motivera anställda att tidrapportera?


Läs mer om hur PayZlip kan hjälpa dig och motivera anställda till att tidrapportera.Σχόλια


bottom of page