top of page
  • Skribentens bildCecilia Langéen

Hur funkar semesterlön, semesterersättning och semestertillägg?

Uppdaterat: 17 aug. 2022

Semesterlön, semesterersättning, semestertillägg är inte helt enkelt att hålla isär och kan uppfattas som överdrivet krångligt. Men likväl viktigt att hålla koll på då alla företag omfattas av semesterlagen. Vi hjälper er att reda ut begreppen!


hur funkar semesterlagen

Vad säger semesterlagen?


Oavsett storlek eller bransch, omfattas alla företag av semesterlagen. Semesterlagen är den lag som anger hur mycket semester och ersättning en anställd har rätt till. Enligt semesterlagen har alla anställda rätt till 25 dagars semester per semesterår, och att fyra veckors semester kan tas ut sammanhängande under sommaren. Semesteråret avser perioden - 1 april till 31 mars påföljande år. Alla anställda har samma rättigheter oavsett anställningsform. Det spelar alltså ingen roll om dina anställda är vikarier, timanställda eller tillsvidareanställda.


Det är viktigt att komma ihåg att bara för att en anställd har rätt till ledighet behöver det inte nödvändigtvis betyda att hen har rätt till ersättning under ledigheten. Utan semesterlön är något en anställd måste tjäna in.


Semestern tjänar dina anställda vanligtvis in mellan 1 april till 31 mars året innan de kan ta ut semester. Det är alltså hur mycket de jobbade mellan 1 april 2020 och 31 mars 2021 som avgör hur mycket semesterlön de får. Den som har jobbat fulltid får 25 dagars betald semester.


Vad är semesterlön och semestertillägg?


Semesterlön är den ersättning som en arbetsgivare betalar ut till sina anställda under semester. Semesterlönen motsvarar den anställdes ordinarie lön + semestertillägg. Semesterlönen ska betalas ut i samband med semesterledigheten. Du får inte betala ut semesterlönen löpande under året. Som tidigare nämnt, för att få betald semester måste den anställda ha tjänat in den. Om en nyanställd vill ta ut semester men inte har någon intjänad semesterlön, kan du som arbetsgivare erbjuda förskottssemester.

Uträkning semesterlön


Om dina anställda har fast lön kan du välja mellan att använda sammalöneregeln och procentregeln vid beräkning av semesterlönen. För timanställda ska procentregeln användas.


Sammalöneregeln består av:

  • Den anställdas aktuella månadslön vid den tidpunkten då du tar ut din semester (månadslön och fasta lönetillägg)

  • Semestertillägg (0,43%) av den aktuella månadslönen för varje semesterdag/För veckoavlönade är tillägget per dag 1,82 procent av veckolönen.


Räkneexempel sammalöneregeln:


Månadslön 28 000 kr

Semestertillägg 28 000 x 0,0043 (0,43 %) = 120 kr per semesterdag utöver ordinarie lön.


Veckolön 7000 kr

Semestertillägg 7000 x 0,0182 (1,82 %) = 127 kr per semesterdag utöver ordinarie lön


Procentregeln består av:


  • 12 procent av den sammanlagda utbetalda lönen innan skatt under intjänandeåret, gäller för såväl fast som rörlig lön. Denna summa är den totala semesterlönen. Om du delar summan med 25, får du semesterlönen som ska utbetalas per semesterdag.


Räkneexempel procentregeln:


25 dagars semester

En anställd har 25 dagars semester och har 336 000 kr i semesterlönegrundande inkomst under intjänandeåret.

Varje semesterdag är värd (336 000 x 0,12 (12 %) /25 = 1 612 kr.


Semesterersättning


Semesterersättning är den ersättning arbetstagare får för intjänad semester som inte tas ut. Vid avlutad anställning kan en arbetstagare ha intjänad outtagen semester, och den semester som inte har tagits ut ska omvandlas till semesterersättning.


Semesterersättning beräknas på samma sätt som den ordinarie semesterlönen, men kallas semesterersättning när den betalas ut utan motsvarande ledighet.


Vad du behöver veta för att räkna ut din semesterersättning


För att räkna ut semesterersättningen behöver du som arbetsgivare veta:

  • Hur många intjänade outtagna semesterdagar den anställde har

  • Om, vilket kollektivavtal som din anställda omfattas av. Det gäller olika beräkningsregler för semesterersättning beroende på om det finns kollektivavtal eller inte


Comments


bottom of page