top of page
 • Skribentens bildPayZlip

EU:s riktlinje om tidrapportering: Vad innebär den för svenska företag?

Uppdaterat: 11 apr.NylagTidrapportering

EU har fastställt en riktlinje om tidrapportering som alla medlemsländer ska implementera. Lagen innebär att alla företag måste ha ett system för att registrera sina anställdas arbetstid. Lagen är en följd av en dom i EU-domstolen från 2019 som fastslog att alla anställda inom EU har rätt till maximal arbetstid och viloperioder. I detta blogginlägg kommer vi att gå igenom allt du behöver veta om lagen och tidrapportering. Vi kommer att besvara frågor som:


 • Varför införs en ny lag?

 • Vad innebär lagen för dig som arbetsgivare?

 • Vilka är kraven på systemet för tidrapportering?

 • Vilka är fördelarna med digital tidrapportering?

 • Hur kan du förbereda dig på den nya lagen?Varför införs en ny lag?


Lagen är ett resultat av en dom i EU-domstolen från 2019. Domen fastslog att alla anställda inom EU har rätt till:


 • Maximal arbetstid: 48 timmar per vecka i genomsnitt under en referensperiod på 4 månader.

 • Viloperioder: Minst 11 timmars sammanhängande vila per dygn.

 • Ledig dag: Minst en ledig dag per vecka.


För att säkerställa att alla anställda får sina rättigheter har EU-domstolen beslutat att medlemsländerna måste införa krav på att arbetsgivare registrerar sina anställdas arbetstid.Vad innebär lagen för dig som arbetsgivare?


Lagen innebär att du som arbetsgivare måste:


 • Ha ett system för att registrera dina anställdas arbetstid. Systemet ska vara objektivt, tillförlitligt och lättillgängligt.

 • De anställda ska ha tillgång till de registrerade uppgifterna.

 • Spara uppgifterna i fem år.Vilka är kraven på systemet för tidrapportering?


Systemet för tidrapportering ska uppfylla följande krav:


 • Objektivt: Systemet ska registrera de anställdas faktiska arbetstid.

 • Tillförlitligt: Systemet ska vara säkert och korrekt.

 • Lättillgängligt: De anställda ska enkelt kunna använda systemet.Vilka är fördelarna med digital tidrapportering?

Digital tidrapportering kan ge dig många fördelar, bland annat:


 • Bättre kontroll över arbetstiderna.

 • Mindre risk för fel.

 • Enklare lönehantering.

 • Möjlighet att analysera arbetstid och resurser.

 • Ökad produktivitet och effektivitet.

 • Bättre arbetsmiljö.Hur kan du förbereda dig på den nya lagen?


Det finns några saker du kan göra för att förbereda dig på den nya lagen:


 • Se över ditt nuvarande system för tidrapportering. Uppfyller det kraven i den nya lagen?

 • Välj ett system för tidrapportering som uppfyller kraven i den nya lagen.

 • Informera dina medarbetare om den nya lagen och systemet för tidrapportering.

 • Utbilda dina medarbetare i hur de använder systemet för tidrapportering.


Genom att förbereda dig på den nya lagen om tidrapportering kan du säkerställa att ditt företag följer reglerna och skyddar dina medarbetares rättigheter.Här är några resurser som kan vara till hjälp:


Comments


bottom of page