top of page
  • Skribentens bildPayZlip

Nya regler 2024 - LönNytt år, nya möjligheter men även nya regler att förhålla sig till. Här kommer några av de nya reglerna som börjar gälla nu 2024. (detta är enbart ett utdrag av de nya reglerna för 2024, inte en komplett lista).


  1. Nytt prisbasbelopp + 4 800 kr för 2024 Det nya prisbasbeloppet som påverkar beräkningen av ex. föräldralön, sjuklön, jobbskatteavdrag och förmånsvärden för bland annat bilförmån höjs med 4800 kr till 57 300 kr.  

  2. Schablonvärdet - måltider För fria måltider som frukost, lunch och middag förändras schablonvärdet.  För frukost gäller nu 60 kr och lunch eller middag till 120 kr under 2024. För er som har rätt till skattefria traktamenten för heldagar, är det nya beloppet 290 kr. 

  3. Förändringar i jobbskatteavdraget  Är du mellan 66-69 år och fortsätter att arbeta? Då får du nu mer pengar i plånboken då jobbskatteavdraget höjs.

  4. Arbetsgivaravgifter för 15-18-åringar tas bort Från 1 januari 2024 försvinner nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga mellan 15-18 år. Detta var något som sänktes tillfälligt 2019 för att unga lättare skulle komma ut i arbetslivet. 

  5. Fora förändringar  2024 kommer alla arbetare som har Fora som tjänstepension få den utbetald varje månad istället för per år (tjänstemän ska fortfarande rapporteras in en gång per år ett tag till). Detta gör dels att möjliga avkastningar kommer ske varje månad istället för per år och företagen får fakturor baserade på verkliga kostnader varje månad istället för schablonbelopp som tidigare. Läs mer om nyheterna och vad du ska tänka på hos fora.se

  6. Friskvård och utbetalningar Friskvårdsbidraget har nu förtydligats ytterligare av Skatteverket och ska betalas ut under det kalenderår det avser. Det innebär att friskvård som avser 2023 senast den 31 december 2023 ska ha betalats ut till de anställda. Läs mer på Skatteverket.se

コメント


bottom of page