top of page
  • Skribentens bildCecilia Langéen

Vad är egentligen P27 och hur kommer det påverka löneutbetalningar?

Uppdaterat: 22 aug. 2022

P27 är ett gemensamt bankprojekt mellan Nordens sex största banker. Syftet med initiativet är att skapa en gemensam toppmodern betalningsplattform för de nordiska länderna. P27 beskrivs som den största förändringen på betalningsmarknaden sedan Bankgirot lanserades.P27 presenteras som en ny betalningsinfrastruktur för inhemska och gränsöverskridande betalningar i de nordiska valutorna och euron. Varje betalning sker i realtid direkt via respektive bank, från konto till konto, och kommer därmed ersätta betalningar som sker genom Bankgiro. I slutet av år 2023 ersätts Bankgirots filformat med den europeiska standarden ISO 20022.


P27s möjligheter


P27 kommer att möjliggöra realtids-, batch-, inhemska och gränsöverskridande betalningar. Betalningar kommer kunna utföras snabbt och till låg kostnad på en säker plattform. Plattformen kommer initialt att tillåta betalningar att flöda omedelbart mellan människor och företag inom länderna Danmark, Finland och Sverige. Plattformen kommer att utformas för att kunna expanderas för att möjliggöra betalningar även i övriga Norden.

Hur länge kommer filer kunna skickas till och från Bankgirot?

Enligt nuvarande tidplan planeras respektive bank att ansluta till P27 i slutet av 2024, varpå filkommunikation via Bankgirot planeras upphöra. Därefter kommer all filkommunikation hanteras av respektive bank.


Hur påverkar P27 löneutbetalningar?

I slutet av 2024 kommer inte det inte längre vara möjligt att betala ut löner med Bankgiro. Därmed måste man övergå till det nya ISO-formatet ISO 20022.

Hur ska jag gå tillväga?

Kontakta din bank och säkerställ att de kan hantera det nya ISO-formatet - ISO-formatet ISO 20022. Dubbelkolla även att du som kund har de tjänster som krävs för att hantera formatet. Se även över vad övergången till ISO 20022 kommer att innebära för just er i ert lönesystem. Om ni är osäkra, tveka inte på att kontakta er systemleverantör.


Comments


bottom of page