top of page
 • Skribentens bildCecilia Langéen

Vad gäller vid Vab?

I denna blogg reder vi ut vilka regler som gäller inom Vab (Vård av barn).Vad är Vab?


Vård av barn (Vab) är när du stannar hemma från jobb för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen du får när du vårdar barn (Vabbar) kallas tillfällig föräldrarpenning.


När kan jag vabba?

 • Från och med att barnet är 8 månader, till och med dagen innan barnet fyller 12 år. Det finns undantag, t.ex om barnet omfattas av LSS.

 • Om du stannar hemma från jobbet eller går miste om a-kassa för att du ska ta hand om ett sjukt barn.

 • Om du följer med barnet till läkare, barnavårdscentral, barn- och ungdomspsykiatri eller tandläkare.

 • Om du stannar hemma med barnet för att den ordinarie vårdaren är sjuk.

 • Om du deltar i en kurs som anordnas av en sjukvårdshuvudman för att lära dig att sköta om ditt barn.

 • Om du är försäkrad i Sverige.

 • Om barnet bor i Sverige eller inom EU/EES eller Schweiz.


Mitt barn är under 8 månader, kan jag vabba?

Det finns undantag när du vabba för barn under 8 månader.

 • Om ditt barn ligger på sjukhus.

 • Om ditt barn har en beständig plats i barnomsorg och du behöver stanna hemma från ditt arbete för att vårda barnet.

Mitt barn är mellan 12 och 16 år och är sjuk, kan jag vabba?

Du kan få ersättning för vab om ditt barn har fyllt 12 och men inte 16 år, förutsatt att barnet behöver mer hjälp än vanligt i den åldern. Det kan exempel vara om ditt barn blir sjukt och inte klarar sig själv, eller om du behöver följa med barnet på läkarbesök. För att få ersättning behöver du ett läkarutlåtande från och med första dagen du är hemma.


Om du ansöker om ersättning för att ha följt med på ett läkarbesök ska läkaren intyga att din närvaro var nödvändig vid besöket. Antingen läkarvårdskvitto eller i ett intyg om sjukvård. Du kan också få ersättning om ditt barn har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och grundsjukdomen förvärras. Eller om hen blir akut sjukt i en annan sjukdom, förutsatt att ditt barn har fyllt 12 år men inte 16 år.


Om ditt barn behöver särskild tillsyn eller vård på grund av funktionsnedsättning eller sjukdon så kan Försäkringskassan besluta om att du kan vabba på samma sätt som för ett barn som ännu inte fyllt 12 år - ett så kallat förhandsbeslut. Vid förhandsbeslut så behöver du ett intyg från och med den åttonde sjukdomsdagen.


För att ansöka om ett förhandsbeslut behöver du be om en läkares utlåtande för förhandsbeslut.Kan jag vabba om mitt barn är allvarligt sjukt och är upp till 18 år?


Ja, föräldrar till ett allvarligt sjukt barn som ännu inte har fyllt 18 år kan få ersättning för obegränsat antal dagar.


Du kan få ersättning om:

 • Det finns en påtaglig fara för barnets liv eller om barnet efter och i anslutning till ett livshotande tillstånd, får behandling mot sin sjukdom och om det finns fara för barnets liv utan denna behandling.

Båda föräldrarna har rätt till ersättning under samma tid när barnet är allvarligt sjukt - obegränsat antal dagar.


Om ditt barn är allvarligt sjukt ska läkaren skriva ett utlåtande innehållade en diagnos och beskrivning av barnets sjukdom och behandling.Kan jag vabba om jag har haft ett allvarligt sjukt barn under 18 år?

Du kan inte längre få ersättning för att ta hand om ett barn som varit allvarligt sjukt och som behöver skyddas från att insjukna i covid-19.Hur mycket ersättning får jag för vab?

Ersättningen för vab är lite mindre än 80 procent av din ordinarie inkomst, men det finns en maxgräns för hur mycket pengar du får.


I försäkringskassans Kassakoll kan du se hur mycket ersättning du får när du vabbar.


Hur många dagar kan jag vabba?


Du kan max få ersättning för vab 120 dagar per år. Varav de sista 60 dagarna kan du bara få ersättning för om barnet är sjukt, alltså inte om inte om barnets ordinarie vårdare är sjuk. Om ni är flera som vabbar för barnet kan ni dela på vabbdagarna.


Comments


bottom of page