top of page
  • Skribentens bildCecilia Langéen

Vad ska en lönespecifikation innehålla?

Uppdaterat: 21 juni 2022

En lönespecifikation, även kallat lönebesked, ska innehålla uppgifter om ersättningar, avdrag, skatt, förmåner och löner. Men vad ska en lönespecifikation innehålla? Vi guidar dig!


vad ska en lönespecifikation innehålla

Lönespecifikationer innehåller vanligtvis detta:

  • Arbetsgivarens och arbetstagarens identifikationsuppgifter (Namn, personnummer, postadress)

  • För vilken period lönen avser (Månad och år)

  • Bruttolön (Lön innan skatt)

  • Nettolön (Lön efter avdragen skatt)

  • Förklaring hur arbetsgivaren räknat ut lönen: Eventuella löneavdrag, sjuklön, semesterlön, skattepliktiga förmåner, ob-tillägg och övertidsersättning

  • Uppgifter om eventuella ersättningar för utlägg

  • Utbetalningsdag av lönen

När bör jag skicka ut lönespecifikationer till mina anställda?


Lönespecifikationen bör skickas ut några dagar innan löneutbetalningen eller samma dag. Därmed kan de anställda kontrollera lönen med lönespecifikationen. Det finns dock inga regler om när lönespecifikationen måste skickas ut.


Hur bör jag skicka ut lönespecifikationer till mina anställda?


Du kan välja att skicka lönespecifikationer antingen elektroniskt eller på papper.

Eftersom lönespecifikationer kan innehålla känsliga personuppgifter rekommenderar datainspektionen att lönespecifikationer skickas ut genom vanlig post, krypterad e-mail eller delas genom ett lösenordsskyddad system.

Comments


bottom of page