top of page
  • Skribentens bildIsabell Linblom

Varför är semesterskulden så stor?

I Sverige är det lag på att alla anställda, oavsett anställningsform, har rätt till minst 25 dagars semester per år, men dessa kan vara både betalda och obetalda. Betalda semesterdagar är något som måste tjänas in vilket den anställde gör vanligtvis mellan den 1 april och 30 mars året innan de kan ta ut semester. Om dina anställda däremot inte brukar sina intjänade semesterdagar får du som företag en skuld till den anställda, en sk. semesterskuld.Vad innebär semesterskuld?

Din skyldighet som arbetsgivare är att dina anställda tar 20 dagar semester per år, de har rätt till 25 dagar men 5 dagar har anställda rätt att spara upp till fem år framåt. När dina anställdas intjänade semesterdagar inte brukas får du som företag en skuld till den anställde, en sk. semesterskuld. Semesterskulden blir därför värdet av de intjänade, innestående och därmed sparade semesterdagarna för alla anställda. Semesterskulden ökar för varje ny dag som den anställde har tjänat in men minskar för varje betald semesterdag som den anställde har förbrukat. Om din anställde skulle avsluta sin anställning innan all intjänad semester betalats ut, så betalas dessa dagar ut i pengar istället i slutlönen.


Beräkning av semesterskulden?

Semesterskulden baseras på de anställdas semesterlöner och eftersom de anställda tjänar in och tar ut semesterdagar vid olika tidpunkter varierar semesterskulden. Enligt semesterlagen kan semesterlönen räknas ut på två olika sätt. För de anställda som har månadslön kan företaget tillämpa sammalöneregeln medan procentregeln används vid anställda med rörlig lön. I kollektivavtalet går det oftast att avläsa hur beräkningarna ska göras på både intjänade och sparade semesterdagar.


Semesterskulden är preliminär till och med semesterårsavslutet då den slutligen fastställs. För att försäkra dig om att semesterskulden är så korrekt som möjligt vid årets slut gäller det att stämma av i god tid innan semesteråret tar slut, vilket vanligtvis är i mars. Ett tips är att stämma av semesterskulden månadsvis för att se till att det inte finns några avvikelser som sticker ut. Kom ihåg att även ta hänsyn till alla lönejusteringar som har gjorts under året som kan påverka semesterlöneskulden.Comments


bottom of page