top of page
 • Skribentens bildCecilia Langéen

Hur funkar löneväxling?

Uppdaterat: 8 aug. 2022

Löneväxling innebär att du som anställd kommer överens med din arbetsgivare om att byta en del av lönen mot en förmån. Du avstår en del av framtida löneutbetalningar för att istället få en förmån som arbetsgivaren erbjuder. Men hur funkar löneväxling? Och när är det egentligen värt? Vi berättar.

hur funkar löneväxling

Tänk på att det är arbetsgivaren som bestämmer om du som arbetstagare får löneväxla eller inte och båda parter måste gemensamt komma överens om villkoren. Ett villkor kan till exempel vara att du har möjligheten att avveckla förmånen och växla tillbaka den mot lön igen. Om du och din arbetsgivare kommer överens om att löneväxla se till att dokumentera överenskommelsen i ett avtal.


Löneväxling är frivilligt och du har alltid möjlighet att tacka nej till att löneväxla. Du kan antingen välja att löneväxla vid ett enstaka tillfälle eller fortlöpande, exempelvis månadsvis.


Exempel på förmåner som du kan löneväxla till:


 • Förmånsbil (tillgång till tjänstebil för privat bruk)

 • Städtjänster

 • Extra semesterdagar

 • Extra inbetalningar till din tjänstepension


När är det värt att löneväxla?


Att få en förmån i utbyte på en mindre del av din lön kan vara frestande, men det behöver nödvändigtvis inte vara ekonomiskt fördelaktigt. Löneväxling påverkar din inkomst, din pension och andra ersättningar (till exempel din sjuklön, sjukpenning, föräldrapenning, sjukpension, tjänstepension med mera). Hur mycket det påverkas beror på:

 • Om din inkomst över- eller understiger taket för den ersättningsgrundande inkomsten

 • Om förmånen är skattepliktig eller inte


Innan du bestämmer dig för att löneväxla så är det viktigt att beräkna värdet av förmånen du får jämfört med sänkningen av din lön och även utvärdera de negativa effekterna. Effekterna kan variera beroende på om det är skattepliktiga eller skattefria förmåner.


Om du omfattas av kollektivavtal...


Om du omfattas av ett kollektivavtal så kan även andra ersättningar än lönen påverkas. T.ex så påverkas alltid din tjänstepension av en bruttolönesänkning. Du kan förhindra detta genom att komma överens med din arbetsgivare om att hen fortsätter att anmäla in din bruttolön före löneväxlingen som pensionsmedförande lön.


Sjukpensionen kan också påverkas av en löneväxling. Det gäller framför allt vid större bruttolöneavdrag som negativt påverka din nivå av din sjukpension du får av ITP.


Löneväxling mot extra pension


Många arbetsgivare låter anställda att bruttolöneväxla mot extra pension. Eftersom skatten på pensionssparande är lägre än arbetsgivaravgiften på lön, kan cirka 6 procent mer avsättas till pension än vad den anställde skulle fått i lön. Det finns dock mycket att tänka på om man ska bruttolöneväxla mot extra pension, därför rekommenderar vi att man anlitar en pensionsrådgivare.


Fördelar och nackdelar med löneväxling mot extra pension


Fördelar:

 • Inom den kollektivavtalade tjänstepensionen får du alltid lägre avgifter än i ett privat sparande. Bruttolöneväxling till pensionssparande blir där med mer förmånligt

 • Möjligheten att gå i förtidspension kan öka i och med att du får en ännu mer förstärkt pension genom den fördelaktiga avsättningen

 • Att avstå lön till extra pensionsinbetalning kan eventuellt genom olika skattesatser ge högre insättning till pensionen än vid privat sparande


Nackdelar:

 • Inom kollektivavtalad tjänstepension låser du pengarna till åtminstone 55 års ålder

 • Sjukpensionen (ITP) som du får vid eventuell långvarig sjukdom, kan bli lägre

 • Löneväxlingen kan sänka din lön så att du tjänar under inkomsttaket för respektive förmån - sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Därmed blir ersättningarna lägre

 • Om du är arbetssökande, så kan eventuell ersättning från inkomstförsäkringen bli lägreComments


bottom of page