top of page
  • Skribentens bildPayZlip

Vabba eller Vobba - vad gäller?

Vad gäller egentligen när du är hemma med sjukt barn och vabbar samtidigt som du arbetar?

Nu är det många som är förkylda och sjuka, inte minst barn. Är du förälder och har ett arbete som är flexibelt har du säkert stött på dilemmat om att försöka jobba lite när du vabbar, alltså vobba. Men kan man det och vad ska man tänka på när man Vobbar? Att vobba innebär egentligen bara att du jobbar samtidigt som du har ett sjukt barn hemma från förskola eller skola. Du rapporterar en del av tid som arbetad tid till din arbetsgivare och den andra tiden som vab till Försäkringskassan. Något som har blivit allt vanligare att göra sen Covid. Om du är anställd, för en dialog med din arbetsgivare om hur dom ställer sig till att du vobbar. Har dom några invändningar eller riktlinjer ? Om inte, finns det några saker du kan tänka på: Rapportering av vab och vobb Du måste inte vabba en hel arbetsdag utan kan rapportera vab från 12,5% - 100% av din arbetsdag till Försäkringskassan. När du vobbar är det viktigt att du rapporterar tiden du har vabbat till Försäkringskassan och tiden du har arbetat till din arbetsgivare rätt. Se till att du inte råkar fylla i att du har vabbat hela dagen till Försäkringskassan samtidigt som du rapporterat att du har arbetat till din arbetsgivare. Detta så att du inte får både lön och ersättning Försäkringskassan. Om du kan dela upp dagen så att du exempelvis jobbar halva dagen och vabbar resten så blir det enklare att hålla koll på tiden du ska rapportera till Försäkringskassan och till din arbetsgivare. Måste du Vobba? Ibland måste man också tillåta sig att vara just hemma med sitt sjuka barn. Det är just därför du får ersättning från föräldraförsäkringen. Är det verkligen något du måste jobba med just nu eller kan det faktiskt vänta en eller två dagar? Är du egenföretagare? Samma regler gäller för dig som företagare däremot skiljer det sig åt om du har ett aktiebolag eller enskild firma. Som aktiebolag är det viktigt att du tar ut en lön varje månad, din ersättning för vab baseras på just din månadslön. Har du en enskild firma räknar Försäkringskassan ut din ersättning baserat på din inkomst av näringsverksamhet. Riktlinjer Otydlighet kan skapa stress och osäkerhet om hur företaget och man som anställd ska förhålla sig till vabb och vobb. Har du anställda tänk på att föra en dialog med dom och sätt upp riktlinjer för hur ni ska förhålla er till vobb på er arbetsplats? Läs mer om vad som gäller vid Vab hos Försäkringskassan

Comments


bottom of page