top of page
  • Skribentens bildCecilia Langéen

Vad är arbetsgivaravgifter?

Uppdaterat: 17 aug. 2022

Hur hög är arbetsgivaravgiften 2022? Vad består arbetsgivaravgiften av? Och hur räknar jag ut mina anställdas kostnad? Vi berättar!

arbetsgivaravgifter 2022

Hur hög är arbetsgivaravgiften 2022?


Arbetsgivaravgiften är den avgift som arbetsgivare betalar till staten för varje anställd person. Arbetsgivaravgiften är av stor vikt då den tillsammans med lönen och sociala avgifter avgör hur höga anställningskostnaderna blir.


Arbetsgivaravgiften är också en viktig intäkt för statsfinanserna och genererar en fjärdedel av offentliga sektorn skatteintäkter.


Arbetsgivaravgiften motsvarar 31.42 % (2022). Arbetsgivaravgiften fungerar som ett procentuellt påslag på den anställdas lön och betalas in till skattemyndigheterna årsvis/månadsvis.


Det procentuella påslaget kan dock variera och skattesatsen är lägre för de som är yngre än 18 och äldre än 65. Skattesatsen är också lägre för egenföretagare, där arbetsgivaravgiften istället benämns som egenavgifter.


Egenavgifterna för 2022 motsvarar 28,97 %. Även här finns nedsättningar, De som är födda 1938-1955 betalar 10,21%.


Arbetsgivar - och egenavgifter 2022

Arbetsgivaravgift (%)

Egenavgift (%)

Födda 1937 eller tidigare

0,00

0,00

Födda 1938-1955

10,21

10,21

Födda 1999-2003*

19,73

28,97

Födda 2004-2006*

10,21

28,97

Alla övriga

31,42

28,97

*Gäller för månadslöner upp till 25 000 kronor. På lönedelar över detta betalas full arbetsgivaravgift.


Som enmansföretagare kan du under 24 månader i följd få en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna (Växastödet) när du anställer din första medarbetare.Delavgifter


Arbetsgivaravgiften utgörs av sju delavgifter. Den största delavgiften är den så kallade allmänna löneavgiften och är varken kopplad till socialförsäkringssystemet eller ålderspensionen utan är en helt vanligt skatt. Nedan ser du fördelningen mellan delavgifterna.


Arbetsgivar - och

egenavgifter 2022


Totalt: 31,42


Ålderspensionsavgift

10,21 %

Efterlevnadspensionsavgift

0,6 %

Sjukförsäkringsavgift

3,55 %

Arbetsskadeavgift

0,2 %

Föräldraförsäkringsavgift

2,6%

Arbetsmarknadsavgift

2,64%

Allmän löneavgift

11,62%


Vad kostar en anställd?


Så hur påverkar arbetsgivaravgiften kostnaderna för dina anställda? Verskam.se hjälper dig att räkna ut vad en anställd kostar.


Comments


bottom of page