top of page
  • Skribentens bildVincent Larsson

Vad är en slutlön?

Uppdaterat: 17 aug. 2022

När en anställning avslutas ska en slutlön betalas ut till arbetstagaren. Slutlönen ska utgöras av: intjänad lön fram till anställningens avslut, eventuell innestående lön, intjänad men ej utbetald semester.

vad är en slutlön?

När ska slutlönen betalas ut?


När slutlönen ska betalas ut är det viktigt att veta vilken löneperiod slutlönen avser. En anställd kan antingen få lön i efterskott eller få lön för innevarande månad.


För månadsanställda som slutar mitt i en månad brukar man beräkna lön per dag och multiplicera med antal dagar som den anställda har arbetat. Formler för att beräkna lön som inte avser en hel månad brukar man kunna hitta i kollektivavtalen för tjänstemän.


Semesterersättning vid slutlön


Semesterersättning är den ersättning arbetstagare får för intjänad semester som inte tas ut. Vid avlutad anställning kan en arbetstagare ha intjänad outtagen semester, och den semester som inte har tagits ut ska omvandlas till semesterersättning. Semesterersättning beräknas på samma sätt som den ordinarie semesterlönen, men kallas semesterersättning när den betalas ut utan motsvarande ledighet.


Enligt semesterlagen kan semesterlönen beräknas på två olika sätt:


Sammalöneregeln


Enligt sammalöneregeln består semesterlönen av den aktuella vecko- eller månadslönen + semestertillägg. För anställda med månadslön är semestertillägget per dag 0,43 procent av månadslönen. För veckoavlönade är tillägget per dag 1,82 procent av veckolönen.


Tolvprocentregeln


För anställda med rörlig lön, t.ex timlön, ska istället semesterlönen beräknas enligt tolvprocentregeln. Enligt procentregeln är semesterlönen 12 procent av den anställdas sammanlagda lön under intjänande året, när antalet semesterdagar är 25.

Utbetalning av semesterersättning


Utbetalning av semesterersättning ska betalas ut till arbetstagaren senast en månad efter anställningens avslut om det inte finns andra regler för utbetalningsdatum i eventuellt gällande kollektivavtal. Utbetalning av semesterersättning ska beskattas enligt tabellen för engångsbelopp.

bottom of page