top of page
  • Skribentens bildCecilia Langéen

Vilka löneformer finns det?

Uppdaterat: 17 aug. 2022

Löneformer benämns ofta inom löneprocessen och beskriver vilken typ av ersättning en anställd får för utfört arbete. Vi guidar dig genom de vanligaste löneformerna.

vilka löneformer finns det

När man pratar om löneformer brukar man huvudsakligen referera till månadslön, timbaserad lön samt resultatbaserad lön. Utöver dessa löneformer kan olika ersättningar tillkomma, till exempel OB-ersättning och övertidsersättning.


Vad innebär varje löneform?


Månadslön


Månadslön är den vanligaste löneformen och definieras av en fast lön varje månad. En anställd får en fast summa utbetald varje månad, oavsett hur många arbetsdagar det är i månaden och hur många arbetsfria dagar. Utbetalningsdatum sker oftast den 25:e varje månad men kan variera beroende på överenskommelse mellan anställd och arbetsgivare. Den anställde har rätt till samma lön vid semester men om man är sjuk så görs det avdrag på lönen.


Timbaserad lön


En som är timavlönad får betalt för de arbetstimmar som har utförts. Löneformen förekommer framförallt inom handel, restaurang och säsongsarbete. Timlön är en väldigt flexibel anställningsform och tillämpas oftast där den anställdas arbete är baserat på behov eller på ett schema.


Till skillnad från en anställd med månadslön får en timanställd inte betald på arbetsfria dagar. Det sker inte heller några avdrag vid frånvaro, men en timanställd kan få 80% av timlönen vid sjukfrånvaro. En timanställd har inte automatiskt rätt till semesterledighet, däremot har de anställda rätt till semesterersättning.


Resultatbaserad lön


En resultatbaserad lön baseras på prestationer. Exempelvis hur många produkter/tjänster en anställd har sålt under en månad eller hur många enheter som har producerats. Resultatbaserad lön behöver nödvändigtvis inte vara baserat på vad en enskild anställd presterar, utan kan även tillämpas på gruppnivå.


Lönen kan kan variera väldigt mycket från månad till månad, men vanligtvis har en anställd som jobbar mot en resultatbaserad lön även grundlön i form av timlön eller månadslön. Resultatbaserad lön förekommer oftast inom handel och försäljning.


OB-ersättning och övertidsersättning


En anställd som arbetar obekväma arbetstider har i de flesta fall rätt till OB-ersättning. Obekväma arbetstider är det arbete som helt eller delvis är schemalagd till kvällar och helger. OB-ersättning betalas normalt ut som ett tillägg på en uträknad timlön.


Om en anställda beordras att jobba övertid, det vill säga, arbeta längre tid per dag, vecka eller månad än vad som är överenskommen, kan den anställda ha rätt till övertidsersättning. Om den anställde har rätt till övertidsersättning eller ej beror på avtal och överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. Till exempelvis är det vanligt att övertidsersättningen förhandlas bort för tjänstemän som har månadslön.

Comments


bottom of page