top of page
  • Skribentens bildCecilia Langéen

Vad är On Demand Pay?

Uppdaterat: 23 aug. 2022

On Demand Pay är ett begrepp som dyker upp allt mer. Under de senaste åren har HR-trenden fått ett starkt fäste globalt, och nu tar PayZlip trenden till den svenska marknaden. Men vad är egentligen On Demand Pay? Och hur påverkar On Demand Pay anställda, löneadministration och arbetsgivare?

Vad är on demand pay, flexibel lön, EWA

On Demand Pay On Demand Pay, även kallat Earned Wages Access (EWA), Flexibel lön och Instant Salary är en förmån som ger medarbetare flexibel tillgång till intjänad lön före ordinarie lönedag. Förmånen är oprövad på den svenska marknaden, men har under de senaste åren blivit allt mer populär runt om i världen. Inte minst i USA och Storbritannien där förmånen blir allt mer efterfrågad och stora företag som McDonalds, Amazon och Walmart erbjuder sina anställda flexibel tillgång till intjänad lön. On Demand Pay har visat sig vara en väldigt uppskattat förmån då tillgången till intjänad lön minskar anställdas finansiella stress och oro. Finansiell stress - Ett globalt problem Finansiell stress är ett ämne som får alldeles för lite uppmärksamhet trots dess omfattande påverkan på individer. Kanske är det tabun kring att prata om ekonomi och lön som gjort att många lägger locket på? Men att den finansiella stressen är ett stort problem råder det inga tvivel om. Revisionsbolaget EY släppte 2020 en rapport som där dom undersökte hur utbredd den finansiella stressen och oron är hos anställda i USA och England:


  • 72% av de tillfrågade upplever finansiell stress minst en gång om året

  • 35% av de tillfrågade har svårt att möta utgifter mellan löneperioderna

  • 75% av de tillfrågade rapporterar att finansiell stress har stora effekter på liv och välbefinnande.

Med dessa oroväckande siffror är det inte svårt att förstå varför en lösning som On Demand Pay har fått ett så pass stort fäste i USA och England. Men hur är det egentligen i Sverige? Dystert nog lider även många i Sverige av finansiell stress och oro. Enligt en undersökning som gjordes av SCB (Svenska Statistiska Centralbyrån) 2019 visar att ungefär var femte person i Sverige inte klarar av en oväntad utgift på 12 000 kronor. Alternativen för att betala oväntade utgifter är antingen att ta ett riskfyllt lån med hög ränta, eller be om hjälp från familj, släkt eller vänner. Vi kan även konstatera att den finansiella stressen och oron i Sverige har ökat i pandemins svalvågor. Bland individer i åldern 18-34 är mer än 40% oroliga för sin ekonomi, enligt en undersökning från Swedbank och sparbankerna. Att privatekonomi och hälsa är tätt sammanlänkade lär inte överraska någon, den som känner sig stressad över privatekonomin upplever generellt ett sämre välmående. Den finansiella stressen påverkar inte bara individers välmående utan letar sig även i arbetslivet där stressen och oron leder till distraktioner, ökad frånvaro och sämre förutsättningar att prestera. Enligt EY's rapport så kostar den finansiella stressen amerikanska och brittiska företag 300 miljarder dollar årligen. Det är tydligt att förändring måste ske för att minska den finansiella stressen. Men är On Demand Pay rätt väg att gå? Och hur påverkar On Demand Pay egentligen anställda, arbetsgivare och löneadministration?

On Demand Pay - Rätt väg att gå?


Hur påverkar On Demand Pay finansiell stress och långsiktiga sparande?

On Demand Pay sätts oftast i samma fack som förskottslön och lån, trots att det är vilt skilda saker. Förskottslön är per definition ett lån, On Demand Pay däremot är tillgången till intjänad lön som ännu inte blivit utbetald. Inga lån, ingen ränta, ingen kreditupplysning och inga pengar ska betalas tillbaka. Vänder man på det, så är det företaget som får kredit från arbetstagaren då lönen tjänas in från dag ett, men betalas ut i slutet av månaden.


Anställda runt om i världen som har flexibel tillgång till intjänad lön upplever en minskad finansiell stress då dom har en ökad trygghet vid oväntade utgifter. Till exempel, din bil går i sönder i mitten av månaden. Du saknar 3000 kr för att täcka servicen på bilen, vilket alternativ är bäst, ta ut 3000 kr från din intjänade lön? Eller ta ett korttidslån med hög ränta som kommer förfölja dig de kommande månaderna?


Rapporter visar att anställda som har tillgång till On Demand Pay minskar sina skulder, vilket i förlängningen gör det lättare att spara pengar och planera sin ekonomi då mindre pengar går till att betala av lån.


Många förutsätter att anställda har tillgång till intjänad lön mer än en gång i månaden, kommer leda till att dom gör av med alla pengarna innan räkningarna kommer. Men så är inte fallet, i vår On Demand Pay lösning kommer vi ha regleringar, t.ex kan anställda ta ut max 50% av sin intjänade lön vid X antal tillfällen innan ordinarie lönedag. På så sätt främjar vi ett ett hållbart utnyttjande av On Demand Pay.


Rapporter visar dessutom att anställda som får sin lön utbetald vid mer än ett tillfälle tenderar att spendera mindre pengar på onödiga saker och har större kontroll på sin ekonomi. Ni vet ju själva hur det är, runt den 25:e när lönekontor är påfyllt tenderar man att konsumera och unna sig mer än sista veckan på månaden. Kan man ta ut lön två, kanske till och med tre gånger i månaden, ökat chanserna för en mer balanserad konsumtion och sparande.


Vilket värde ger On Demand Pay arbetsgivare?


On Demand Pay presenteras oftast som en förmån för de anställda. Men man ska inte försumma att de positiva effekterna On Demand Pay har för arbetsgivare och företag. On Demand Pay stärker anställdas finansiella hälsa och välmående, som i sin tur smittar av sig på arbetsplatsen, bland annat genom stärkt motivation, engagemang och lojalitet gentemot arbetsgivaren, en så kallad Win Win-Situation.


Företag som erbjuder On Demand Pay har det även lättare att attrahera fler arbetssökande vid rekrytering. Delvis då man erbjuder något som konkurrerande företag inte erbjuder, men även för att man tydligt signalerar att man bryr sig om sina anställda.


KPMG gjorde en rapport på den amerikanska marknaden för att undersöka hur On Demand Pay påverkar företags förmåga att attrahera och behålla anställda:


  • 79% av dom tillfrågade anställda är villiga att byta till en arbetsgivare som erbjuder On Demand Pay

  • 30% av dom tillfrågade anställda anser att On Demand Pay är en viktig förmån när man söker jobb

  • De tillfrågade företagen som erbjuder On Demand Pay rapporterar en minskad personalomsättning på 20%


Hur påverkar On Demand Pay löneadministration?Vår On Demand Pay lösning är väldigt smidig och påverkar inte den ordinarie löneprocessen för företag. Det enda som krävs (för vår första version) är att arbetsgivare verifierar de anställdas begäran om löneuttag. Detta görs snabbt och smidigt genom BankID. Implementeringen är både kostnadsfri och smidig. Med vårt tidrapportering - och lönesystem så finns strukturen redan där då systemet både kan räkna ut och betala löner. Allt som krävs är att vi gör funktionen tillgänglig för kunder som vill använda On Demand Pay. Dessutom justeras arbetad tid, intjänad lön och uttagen lön automatiskt på lönedagen från den reserverade delen av lönen som inte är tillgänglig under månaden. Med andra ord, inget extra arbete för löneadministration. Det är bara möjligt att ta ut intjänad lön om anställda tidrapporterar. Eftersom den intjänade lönen kalkyleras baserat på tidrapporterna. Förhoppningsvis kommer detta sporra anställda att tidrapporterar mer noggrant och oftare. Vi kommer släppa två versioner av On Demand Pay, en där arbetsgivaren täcker löneuttagen, och en version där vi täcker utbetalningarna och fakturerar arbetsgivaren summan av löneuttagen i slutet av månaden. Därmed kan företag välja den lösningen som passar deras verksamhet bäst och har en möjlighet att använda On Demand Pay utan att det påverkar deras likviditet.

Om du har funderingar och frågor om On Demand Pay så är ni välkomna att höra av er till info@payzlip.se. Ni kan även läsa mer om PayZlips On Demand Pay lösning här.bottom of page